B&TON

19 inch 2U Rack-mount 14/16slot , Dual Power AC110V-220V B&TON BT-2U-D220

19 inch 2U Rack-mount 14/16slot , Dual Power AC110V-220V B&TON BT-2U-D220

19 inch 2U Rack-mount Chassis 14/16slot, Dual Power AC110V-220V B&TON BT-2U-D220..

Đơn giá chưa VAT

2.481.000 đ

19 inch 2U Rack-mount 14/16slot , Single Power AC110V-220V B&TON BT-2U-S220

19 inch 2U Rack-mount 14/16slot , Single Power AC110V-220V B&TON BT-2U-S220

19 inch 2U Rack-mount Chassis 14/16slot, Single Power AC110V-220V B&TON BT-2U-S220..

Đơn giá chưa VAT

1.984.000 đ

19 inch 2U Rack-mount 18slot , Dual Power AC110V-220V , for converter card B&TON BT-4U-D220

19 inch 2U Rack-mount 18slot , Dual Power AC110V-220V , for converter card B&TON BT-4U-D220

19 inch 2U Rack-mount Chassis 18slot, Dual Power AC110V-220V, for converter card B&TON BT-4U-D220..

Đơn giá chưa VAT

5.072.000 đ

19 inch 2U Rack-mount 18slot , Dual Power DC48V , for converter card B&TON BT-4U-D48

19 inch 2U Rack-mount 18slot , Dual Power DC48V , for converter card B&TON BT-4U-D48

19 inch 2U Rack-mount Chassis 18slot, Dual Power DC48V, for converter card B&TON BT-4U-D48..

Đơn giá chưa VAT

3.755.000 đ

Bộ chuyển DVI sang quang DVI , 3D , EDID , 10G , SF SM 2KM , 1920*1200@60hz B&TON BT-303L-2T/R

Bộ chuyển DVI sang quang DVI , 3D , EDID , 10G , SF SM 2KM , 1920*1200@60hz B&TON BT-303L-2T/R

Bộ chuyển đổi DVI sang quang DVI,3D,EDID,10G,single fiber single mode 2KM,1920*1200@60hz B&TON BT..

Đơn giá chưa VAT

7.100.000 đ

Bộ chuyển DVI sang quang DVI , 3D , EDID , 10G , SF SM 2KM , 1920*1200@60hzTX B&TON BT-303LL-2T/R

Bộ chuyển DVI sang quang DVI , 3D , EDID , 10G , SF SM 2KM , 1920*1200@60hzTX B&TON BT-303LL-2T/R

Bộ chuyển đổi DVI sang quang DVI,3D,EDID,10G,single fiber single mode 2KM,1920*1200@60hzTX B&TON ..

Đơn giá chưa VAT

10.109.000 đ

Bộ chuyển DVI sang quang DVI , 3G , SF SM 10KM , 1080P B&TON BT-403L-10T/R

Bộ chuyển DVI sang quang DVI , 3G , SF SM 10KM , 1080P B&TON BT-403L-10T/R

Bộ chuyển đổi DVI sang quang DVI,3G,single fiber single mode 10KM,1080P B&TON BT-403L-10T/R..

Đơn giá chưa VAT

5.410.000 đ

Bộ chuyển DVI+KVM , 2.5G , RS232 , sang quang DVI+KVM , 2.5G , RS232 , SF SM 10KM , 1080P B&TON BT-503KVML-10T/R

Bộ chuyển DVI+KVM , 2.5G , RS232 , sang quang DVI+KVM , 2.5G , RS232 , SF SM 10KM , 1080P B&TON BT-503KVML-10T/R

Bộ chuyển đổi DVI+KVM, 2.5G, RS232, sang quang DVI+KVM,2.5G, RS232, single fiber single mode 10KM..

Đơn giá chưa VAT

10.820.000 đ

Bộ chuyển HDMI sang quang Compressed HDMI , SF SM SC 20KM , sup IR B&TON BT-101S-20T/R

Bộ chuyển HDMI sang quang Compressed HDMI , SF SM SC 20KM , sup IR B&TON BT-101S-20T/R

Bộ chuyển đổi HDMI sang quang Compressed HDMI,single fiber single mode SC 20KM, support IR B&TON ..

Đơn giá chưa VAT

3.073.000 đ

Bộ chuyển HDMI sang quang Compressed VGA , SF SM 20KM , sup IR B&TON BT-102S-20T/R

Bộ chuyển HDMI sang quang Compressed VGA , SF SM 20KM , sup IR B&TON BT-102S-20T/R

Bộ chuyển đổi HDMI sang quang Compressed VGA,single fiber single mode 20KM,support IR B&TON BT-10..

Đơn giá chưa VAT

3.073.000 đ

Bộ chuyển HDMI sang quang Compressed VGA+KVM , SF SM 20KM , sup IR B&TON BT-102KVMS-20T/R

Bộ chuyển HDMI sang quang Compressed VGA+KVM , SF SM 20KM , sup IR B&TON BT-102KVMS-20T/R

Bộ chuyển đổi HDMI sang quang Compressed VGA+KVM,single fiber single mode 20KM,support IR B&TON B..

Đơn giá chưa VAT

3.925.000 đ

Bộ chuyển HDMI sang quang HDMI , 3D , EDID , 10G , SF SM 2KM , 1920*1200@60hz B&TON BT-301L-2T/R

Bộ chuyển HDMI sang quang HDMI , 3D , EDID , 10G , SF SM 2KM , 1920*1200@60hz B&TON BT-301L-2T/R

Bộ chuyển đổi HDMI sang quang HDMI,3D,EDID,10G,single fiber single mode 2KM,1920*1200@60hz B&TON ..

Đơn giá chưa VAT

6.763.000 đ

Bộ chuyển HDMI sang quang HDMI , 3D , EDID , 10G , SF SM 2KM , 1920*1200@60hzTX B&TON BT-301LL-2T/R

Bộ chuyển HDMI sang quang HDMI , 3D , EDID , 10G , SF SM 2KM , 1920*1200@60hzTX B&TON BT-301LL-2T/R

Bộ chuyển đổi HDMI sang quang HDMI,3D,EDID,10G,single fiber single mode 2KM,1920*1200@60hzTX B&TO..

Đơn giá chưa VAT

10.109.000 đ

Bộ chuyển HDMI sang quang HDMI , 3G , SF SM 10KM , 1080P B&TON BT-401L-10T/R

Bộ chuyển HDMI sang quang HDMI , 3G , SF SM 10KM , 1080P B&TON BT-401L-10T/R

Bộ chuyển đổi HDMI sang quang HDMI,3G,single fiber single mode 10KM,1080P B&TON BT-401L-10T/R..

Đơn giá chưa VAT

5.410.000 đ

Bộ chuyển HDMI sang quang HDMI , 4K*2K , RS232 (300m , HDCP/EDID)SF SM 20KM B&TON BT-201L-20T/R

Bộ chuyển HDMI sang quang HDMI , 4K*2K , RS232 (300m , HDCP/EDID)SF SM 20KM B&TON BT-201L-20T/R

Bộ chuyển đổi HDMI sang quang HDMI,4K*2K,RS232 (300m,HDCP/EDID)single fiber single mode 20KM B&TO..

Đơn giá chưa VAT

8.453.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 96 (7 trang)