WINTOP

Bộ chuyển đổi - và gt 10G SFP+ Quang 10G , Khe cắm SFP+ ( Sử dụng Module quang 10G SFP+) Wintop YT-10G-SFP-AS

Bộ chuyển đổi - và gt 10G SFP+ Quang 10G , Khe cắm SFP+ ( Sử dụng Module quang 10G SFP+) Wintop YT-10G-SFP-AS

Bộ chuyển đổi Ethernet -> 10G SFP+ Quang 10G, Khe cắm SFP+ ( Sử dụng Module quang 10G SFP+) WINTOP Y..

Đơn giá chưa VAT

3.295.000 đ

Bộ chuyển đổi - và gt SFP Quang Fast 100M , Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang fast ) Wintop YT-8110-SFP

Bộ chuyển đổi - và gt SFP Quang Fast 100M , Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang fast ) Wintop YT-8110-SFP

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang Fast 100M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang fast ) WINTOP YT-8..

Đơn giá chưa VAT

309.000 đ

Bộ chuyển đổi - và gt SFP Quang Gigabit 1000M , Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ) Wintop YT-8110G-SFP

Bộ chuyển đổi - và gt SFP Quang Gigabit 1000M , Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ) Wintop YT-8110G-SFP

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang Gigabit 1000M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ) WINTOP ..

Đơn giá chưa VAT

439.000 đ

Bộ chuyển đổi - và gt SFP Quang Gigabit 1000M , Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ) Wintop YT-8110G-SFP-AS

Bộ chuyển đổi - và gt SFP Quang Gigabit 1000M , Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ) Wintop YT-8110G-SFP-AS

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang Gigabit 1000M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ) WINTOP ..

Đơn giá chưa VAT

309.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 131550nm WDM BiDi 20Km SC Wintop YT-8110GSB-11-20A-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 131550nm WDM BiDi 20Km SC Wintop YT-8110GSB-11-20A-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 131550nm WDM BiDi 20Km SC WINTOP YT-8110GSB-11-20A-AS..

Đơn giá chưa VAT

389.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 131550nm WDM BiDi 40Km SC Wintop YT-8110GSB-11-40A-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 131550nm WDM BiDi 40Km SC Wintop YT-8110GSB-11-40A-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 131550nm WDM BiDi 40Km SC WINTOP YT-8110GSB-11-40A-AS..

Đơn giá chưa VAT

473.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1490/1550nm WDM BiDi 60Km SC Wintop YT-8110GSB-11-60A-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1490/1550nm WDM BiDi 60Km SC Wintop YT-8110GSB-11-60A-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1490/1550nm WDM BiDi 60Km SC WINTOP YT-8110GSB-11-60A-AS..

Đơn giá chưa VAT

641.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1490/1550nm WDM BiDi 80Km SC Wintop YT-8110GSB-11-80A-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1490/1550nm WDM BiDi 80Km SC Wintop YT-8110GSB-11-80A-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1490/1550nm WDM BiDi 80Km SC WINTOP YT-8110GSB-11-80A-AS..

Đơn giá chưa VAT

1.029.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550/ WDM BiDi 20Km SC Wintop YT-8110GSB-11-20B-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550/ WDM BiDi 20Km SC Wintop YT-8110GSB-11-20B-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1550/1310nm WDM BiDi 20Km SC WINTOP YT-8110GSB-11-20B-AS..

Đơn giá chưa VAT

472.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550/ WDM BiDi 40Km SC Wintop YT-8110GSB-11-40B-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550/ WDM BiDi 40Km SC Wintop YT-8110GSB-11-40B-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1550/1310nm WDM BiDi 40Km SC WINTOP YT-8110GSB-11-40B-AS..

Đơn giá chưa VAT

597.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550/1490nm WDM BiDi 60Km SC Wintop YT-8110GSB-11-60B-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550/1490nm WDM BiDi 60Km SC Wintop YT-8110GSB-11-60B-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1550/1490nm WDM BiDi 60Km SC WINTOP YT-8110GSB-11-60B-AS..

Đơn giá chưa VAT

641.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550/1490nm WDM BiDi 80Km SC Wintop YT-8110GSB-11-80B-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550/1490nm WDM BiDi 80Km SC Wintop YT-8110GSB-11-80B-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1550/1490nm WDM BiDi 80Km SC WINTOP YT-8110GSB-11-80B-AS..

Đơn giá chưa VAT

1.029.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550nm DFB SM 100Km SC Wintop YT-8110GSA-11-100-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550nm DFB SM 100Km SC Wintop YT-8110GSA-11-100-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1550nm DFB SM 100Km SC WINTOP YT-8110GSA-11-100-AS..

Đơn giá chưa VAT

1.565.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550nm DFB SM 120Km SC Wintop YT-8110GSA-11-120-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550nm DFB SM 120Km SC Wintop YT-8110GSA-11-120-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1550nm DFB SM 120Km SC WINTOP YT-8110GSA-11-120-AS..

Đơn giá chưa VAT

3.088.000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550nm DFB SM 60Km SC Wintop YT-8110GSA-11-60-AS

Bộ chuyển quang 1x1000M 1550nm DFB SM 60Km SC Wintop YT-8110GSA-11-60-AS

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1550nm DFB SM 60Km SC WINTOP YT-8110GSA-11-60-AS..

Đơn giá chưa VAT

822.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 65 (5 trang)