RUIJIE

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M5100 1-Year License RG-WALL 1600-M5100-LIS-1Y

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M5100 1-Year License RG-WALL 1600-M5100-LIS-1Y

RG-WALL-1600-M5100-LIS-1Y..

Đơn giá chưa VAT

13.146.000 đ

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M6600 1-Year License RG-WALL 1600-M6600-LIS-1Y

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M6600 1-Year License RG-WALL 1600-M6600-LIS-1Y

RG-WALL-1600-M6600-LIS-1Y..

Đơn giá chưa VAT

19.490.000 đ

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M9300 1-Year License RG-WALL 1600-X9300-LIS-1Y

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M9300 1-Year License RG-WALL 1600-X9300-LIS-1Y

RG-WALL-1600-X9300-LIS-1Y..

Đơn giá chưa VAT

85.202.000 đ

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3100 1-Year License RG-WALL 1600-S3100-LIS-1Y

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3100 1-Year License RG-WALL 1600-S3100-LIS-1Y

RG-WALL-1600-S3100-LIS-1Y..

Đơn giá chưa VAT

1.727.000 đ

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3200 1-Year License RG-WALL 1600-S3200-LIS-1Y

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3200 1-Year License RG-WALL 1600-S3200-LIS-1Y

RG-WALL-1600-S3200-LIS-1Y..

Đơn giá chưa VAT

3.380.000 đ

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3600 1-Year License RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y

Bản quyền tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3600 1-Year License RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y

RG-WALL-1600-S3600-LIS-1Y..

Đơn giá chưa VAT

5.269.000 đ

Tường lửa Ruijie 1T Hard Disk Drive for EG RG-EG3000UE/XE 1T Hard Disk Drive for EG RG-EG3000UE/XE RG-Gateway-HDD-1T

Tường lửa Ruijie 1T Hard Disk Drive for EG RG-EG3000UE/XE 1T Hard Disk Drive for EG RG-EG3000UE/XE RG-Gateway-HDD-1T

1T Hard Disk Drive for EG RG-EG3000UE/XE..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Tường lửa Ruijie 48 10/100/1000BASE-T Ports RG-WALL 1600-X9300

Tường lửa Ruijie 48 10/100/1000BASE-T Ports RG-WALL 1600-X9300

- 48 Cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+- 2 cổng 1G SFP ports, 2 cổng 10G SFP ports (Non-Combo)- Tốc độ ..

Đơn giá chưa VAT

640.479.000 đ

Tường lửa Ruijie All-in-one Unified Security Gateway, 8 GE combo ports, 8 SFP+ ports, 1 Hard disk slots EG3000UE

Tường lửa Ruijie All-in-one Unified Security Gateway, 8 GE combo ports, 8 SFP+ ports, 1 Hard disk slots EG3000UE

-Hiệu suất: 42 Gbps (1518 bytes) || 30 Gbps (512bytes) || 8 Gbps (64 bytes)-Recommended Concurrent U..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Tường lửa Ruijie All-in-one Unified Security Gateway, 8 GE combo ports, 8 SFP+ ports, 2 QSFP+ ports, 1 Hard disk slots EG3000XE

Tường lửa Ruijie All-in-one Unified Security Gateway, 8 GE combo ports, 8 SFP+ ports, 2 QSFP+ ports, 1 Hard disk slots EG3000XE

-Hiệu suất: 60 Gbps (1518 bytes) || 40 Gbps (512bytes) || 11 Gbps (64 bytes)-Recommended Concurrent ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M5100 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-M5100

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M5100 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-M5100

-42 cổng GE (RJ45) 2 SFP-Flash:16GB & Stogate 64G, Memory DDR3 4GB-Firewall Throughput Up to 4Gbps- ..

Đơn giá chưa VAT

73.455.000 đ

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M6600 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-M6600

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-M6600 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-M6600

-10 cổng GE (RJ45) 8 SFP-Flash:16GB, Memory DDR3 8GB-Firewall Throughput Up to 16Gbps- IPsec VPN Thr..

Đơn giá chưa VAT

105.767.000 đ

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3100 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-S3100

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3100 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-S3100

-10 cổng GE (RJ45)-Flash:4GB, Memory DDR3 2GB-Firewall Throughput Up to 1.5Gbps- IPsec VPN Throughpu..

Đơn giá chưa VAT

1.727.000 đ

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3200 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-S3200

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3200 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-S3200

-10 cổng GE (RJ45)-Flash:8GB, Memory DDR3 2GB-Firewall Throughput Up to 3.5Gbps- IPsec VPN Throughpu..

Đơn giá chưa VAT

22.925.000 đ

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3600 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-S3600

Tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3600 Next-Gen Firewall RG-WALL 1600-S3600

-16 cổng GE (RJ45)-Flash:2GB & Stogate 32G, Memory DDR3 2GB-Firewall Throughput Up to 3.5Gbps- IPsec..

Đơn giá chưa VAT

5.269.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)