CISCO

Bộ tường lửa ASA5505-BUN-K9 ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES

Bộ tường lửa ASA5505-BUN-K9 ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES

Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles..

Đơn giá chưa VAT

6,931,000 đ

Bộ tường lửa ASA5505-SEC-BUN-K9 ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

Bộ tường lửa ASA5505-SEC-BUN-K9 ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles..

Đơn giá chưa VAT

19,241,000 đ

Bộ tường lửa ASA5512-K9 ASA 5512-X with SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

Bộ tường lửa ASA5512-K9 ASA 5512-X with SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles..

Đơn giá chưa VAT

44,195,000 đ

Bộ tường lửa ASA5515-K9 ASA 5515-X with SW 6GE Data 1 GE Mgmt AC 3DES/AES

Bộ tường lửa ASA5515-K9 ASA 5515-X with SW 6GE Data 1 GE Mgmt AC 3DES/AES

Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles..

Đơn giá chưa VAT

55,890,000 đ

Bộ tường lửa ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW 8GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

Bộ tường lửa ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW 8GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles..

Đơn giá chưa VAT

99,360,000 đ

Thiết bị Tường lửa firewall hiệu Cisco ASA5525-FTD-K9

Thiết bị Tường lửa firewall hiệu Cisco ASA5525-FTD-K9

ASA 5525-X with Firepower Threat Defense, 8GE, AC..

Đơn giá chưa VAT

98,795,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 trang)