ROSENBERGER

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 12 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-012

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 12 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-012

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

85.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 2 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-002

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 2 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-002

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

22.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 4 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-004

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 4 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-004

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

32.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 6 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-006

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 6 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-006

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

46.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 8 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-008

Cáp sợi quang , indoor , Multi mode , OFNR , OM3 , 8 sợi , 50/125μm Rogenberger 98A084-008

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

61.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 12 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-012

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 12 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-012

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

25.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 2 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-002

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 2 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-002

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

11.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 4 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-004

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 4 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-004

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

14.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 6 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-006

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 6 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-006

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

15.000 đ

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 8 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-008

Cáp sợi quang , indoor , Single mode , OFNR , OS1 , 8 sợi , 9/125μm Rogenberger 98A068-008

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

20.000 đ

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , L/D , Chống UV Rogenberger 98A075S3-004

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , L/D , Chống UV Rogenberger 98A075S3-004

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

42.000 đ

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , L/D , Chống UV Rogenberger 98A075S3-006

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , L/D , Chống UV Rogenberger 98A075S3-006

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

55.000 đ

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , L/D , Chống UV Rogenberger 98A075S3-008

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , L/D , Chống UV Rogenberger 98A075S3-008

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

65.000 đ

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , L/D , Chống UV Rogenberger 98A075S3-012

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , L/D , Chống UV Rogenberger 98A075S3-012

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

87.000 đ

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , ống đệm lỏng , bọc thép , L/D Rogenberger 98A081S3-004

Cáp sợi quang , Outdoor , Multi mode , OM3 , ống đệm lỏng , bọc thép , L/D Rogenberger 98A081S3-004

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

38.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 83 (6 trang)