D-LINK

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-1910R/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-1910R/E

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter (TX: 1310μm; RX: 1550μm, Single-mode, 15km)..

Đơn giá chưa VAT

5.127.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-1910T/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-1910T/E

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter (TX: 1550μm; RX: 1310μm, Single-mode, 15km)..

Đơn giá chưa VAT

10.355.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-300SC/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-300SC/E

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Multi-mode 2km Fiber Media Converter (Usable in DMC-1000 Chas..

Đơn giá chưa VAT

1.818.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-515SC/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-515SC/E

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode 15km Fiber Media Converter (Usable in DMC-1000 Ch..

Đơn giá chưa VAT

3.540.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-530SC/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-530SC/E

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode 30km Fiber Media Converter (Usable in DMC-1000 Ch..

Đơn giá chưa VAT

2.382.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-700SC/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-700SC/E

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-SX (SC) Multi-mode 550m Fiber Media Converter (Usable in DMC-1000 Chas..

Đơn giá chưa VAT

3.336.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-805G/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-805G/E

1000Base-TX (UTP) to GBIC Media Converter Fiber Type and Maximum Distance depends on SFP Transceiver..

Đơn giá chưa VAT

2.273.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-810SC/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-810SC/E

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-LX (SC) Single-mode 10km Fiber Media Converter (Usable in DMC-1000 Cha..

Đơn giá chưa VAT

5.318.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-920R

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-920R

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter (TX: 1310μm; RX: 1550μm, Single-mode, 20km)..

Đơn giá chưa VAT

1.818.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-920T

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-920T

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter (TX: 1550μm; RX: 1310μm, Single-mode, 20km)..

Đơn giá chưa VAT

1.818.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F02SC/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F02SC/E

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter (2km)(Stand-Alone)..

Đơn giá chưa VAT

982.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F15SC/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F15SC/E

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter (15km)(Stand-Alone)..

Đơn giá chưa VAT

1.064.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F20SC-BXD/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F20SC-BXD/E

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter (TX1550nm, RX1310nm, 20km)(Stand-Alone)..

Đơn giá chưa VAT

1.209.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F20SC-BXU/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F20SC-BXU/E

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter (TX1310nm, RX1550nm, 20km)(Stand-Alone)..

Đơn giá chưa VAT

1.145.000 đ

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F30SC/E

Bộ chuyển đổi mạng sang quang D-Link DMC-F30SC/E

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter (30km)(Stand-Alone)..

Đơn giá chưa VAT

1.145.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)