SWITCHVIEW

18.5-inch LCD Console Tray with analog 16-port KVM , CFP185KMM16-202

18.5-inch LCD Console Tray with analog 16-port KVM , CFP185KMM16-202

18.5-inch LCD Console Tray with analog 16-port KVM, integrated keyboard, touch pad (18.5" LCD Consol..

Đơn giá chưa VAT

40.321.000 đ

18.5-inch LCD Console Tray with analog 8-port KVM , P185KMM8-202

18.5-inch LCD Console Tray with analog 8-port KVM , P185KMM8-202

18.5-inch LCD Console Tray with analog 8-port KVM, integrated keyboard, touch pad(18.5" LCD Console ..

Đơn giá chưa VAT

36.527.000 đ

Cáp màn hình điều khiển cho KVM 10ft / 3m USB integrated access cable USBIAC-10

Cáp màn hình điều khiển cho KVM 10ft / 3m USB integrated access cable USBIAC-10

10ft / 3m USB integrated access cable(10ft / 3m USB cable)..

Đơn giá chưa VAT

1.104.000 đ

Cáp màn hình điều khiển cho KVM 15ft / 4.5m USB integrated access cable PS2IAC-10

Cáp màn hình điều khiển cho KVM 15ft / 4.5m USB integrated access cable PS2IAC-10

15ft / 4.5m USB integrated access cable(15ft / 4.5m USB cable)..

Đơn giá chưa VAT

1.264.000 đ

Cáp màn hình điều khiển cho KVM 15ft / 4.5m USB integrated access cable USBIAC-15

Cáp màn hình điều khiển cho KVM 15ft / 4.5m USB integrated access cable USBIAC-15

15ft / 4.5m USB integrated access cable(15ft / 4.5m USB cable)..

Đơn giá chưa VAT

1.264.000 đ

Cáp màn hình điều khiển cho KVM 7ft / 2.1m USB integrated access cable USBIAC-7

Cáp màn hình điều khiển cho KVM 7ft / 2.1m USB integrated access cable USBIAC-7

7ft / 2.1m USB integrated access cable(7ft / 2.1m USB cable)..

Đơn giá chưa VAT

1.053.000 đ

Cáp màn hình điều khiển cho KVM AV HIGH-RES/VM/CAC/USB2HS IQ MODULE AVRIQ-USB2

Cáp màn hình điều khiển cho KVM AV HIGH-RES/VM/CAC/USB2HS IQ MODULE AVRIQ-USB2

AV HIGH-RES/VM/CAC/USB2HS IQ MODULE(Server Interface module for VGA, USB)..

Đơn giá chưa VAT

2.844.000 đ

Khay đựng màn hình điều khiển cho KVM 1U 18.5-inch LCD 16-port LRA185KMM16D-001

Khay đựng màn hình điều khiển cho KVM 1U 18.5-inch LCD 16-port LRA185KMM16D-001

1U 18.5-inch LCD Console Tray with integrated digital 16-port KVM over IP switch, USB keyboard, touc..

Đơn giá chưa VAT

63.869.000 đ

Khay đựng màn hình điều khiển cho KVM 1U 18.5-inch LCD 8-port LRA185KMM8D-001

Khay đựng màn hình điều khiển cho KVM 1U 18.5-inch LCD 8-port LRA185KMM8D-001

1U 18.5-inch LCD Console Tray with integrated digital 8-port KVM over IP switch, USB keyboard, touch..

Đơn giá chưa VAT

38.182.000 đ

Màn hình LCD 18.5-inch , 1U CFP185KMM-202

Màn hình LCD 18.5-inch , 1U CFP185KMM-202

Màn hình LCD 18.5-inch, 1U (1U 18.5 inch LCD Console With Touchpad Keybrd)..

Đơn giá chưa VAT

21.446.000 đ

Màn hình LCD 18.5-inch , 1U LRA185KMM-001

Màn hình LCD 18.5-inch , 1U LRA185KMM-001

Màn hình LCD 18.5-inch, 1U (1U 18.5-inch LCD console w/USB touchpad, US keyboard/US power cord)..

Đơn giá chưa VAT

22.905.000 đ

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000 , 16 cổng 16SV1000-202

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000 , 16 cổng 16SV1000-202

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000, 16 cổng (SwitchView 1000 16 Port)..

Đơn giá chưa VAT

12.844.000 đ

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000 , 4 cổng 4SV1000-202

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000 , 4 cổng 4SV1000-202

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000, 4 cổng (SwitchView 1000 4 Port)..

Đơn giá chưa VAT

4.292.000 đ

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000 , 8 cổng 8SV1000-202

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000 , 8 cổng 8SV1000-202

Thiết bị chuyển mạch KVM SwitchView 1000, 8 cổng (SwitchView 1000 8 Port)..

Đơn giá chưa VAT

7.314.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)