CISCO

Bộ định tuyến CISCO1921-SEC/K9 Cisco1921/K9 with 2GE SEC License PAK 512MB DRAM 256MB Fl

Bộ định tuyến CISCO1921-SEC/K9 Cisco1921/K9 with 2GE SEC License PAK 512MB DRAM 256MB Fl

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

19,241,000 đ

Bộ định tuyến CISCO1921/K9 C1921 Modular Router 2 GE 2 EHWIC slots 512DRAM IP Base

Bộ định tuyến CISCO1921/K9 C1921 Modular Router 2 GE 2 EHWIC slots 512DRAM IP Base

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

13,313,000 đ

Bộ định tuyến CISCO1941-SEC/K9 Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK

Bộ định tuyến CISCO1941-SEC/K9 Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

27,738,000 đ

Bộ định tuyến CISCO1941/K9 Cisco 1941 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Bộ định tuyến CISCO1941/K9 Cisco 1941 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

17,577,000 đ

Bộ định tuyến CISCO2901-HSEC+/K9 VPN ISM module HSEC bundles for 2901 ISR platform

Bộ định tuyến CISCO2901-HSEC+/K9 VPN ISM module HSEC bundles for 2901 ISR platform

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

60,548,000 đ

Bộ định tuyến CISCO2901-SEC/K9 Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK

Bộ định tuyến CISCO2901-SEC/K9 Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

35,087,000 đ

Bộ định tuyến CISCO2901/K9 Cisco 2901 w/2 GE 4 EHWIC 2 DSP 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Bộ định tuyến CISCO2901/K9 Cisco 2901 w/2 GE 4 EHWIC 2 DSP 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

24,219,000 đ

Bộ định tuyến CISCO2911-HSEC+/K9 VPN ISM module HSEC bundles for 2911 ISR platform

Bộ định tuyến CISCO2911-HSEC+/K9 VPN ISM module HSEC bundles for 2911 ISR platform

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

69,035,000 đ

Bộ định tuyến CISCO2911-SEC/K9 Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK

Bộ định tuyến CISCO2911-SEC/K9 Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

43,678,000 đ

Bộ định tuyến CISCO2911/K9 Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB

Bộ định tuyến CISCO2911/K9 Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

32,603,000 đ

Bộ định tuyến CISCO888-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U

Bộ định tuyến CISCO888-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

8,380,000 đ

Bộ định tuyến CISCO888-SEC-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U w/ Adv IP Services

Bộ định tuyến CISCO888-SEC-K9 Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U w/ Adv IP Services

Cisco Routers Integrated Services Router..

Đơn giá chưa VAT

10,089,000 đ

Bộ định tuyến hiệu Cisco ISR4351/K9

Bộ định tuyến hiệu Cisco ISR4351/K9

Cisco ISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)..

Đơn giá chưa VAT

77,297,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 trang)