IP-COM

Bộ quản lý thiết bị Wifi IP-Com AC1000

Bộ quản lý thiết bị Wifi IP-Com AC1000

Access ControllerCổng kết nối : 5 cổng Lan 10/100/100Mbps Quản lý Access point: 128 ApsNhóm Vlan : 2..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ quản lý thiết bị Wifi IP-Com AC3000-32

Bộ quản lý thiết bị Wifi IP-Com AC3000-32

Access ControllerCổng kết nối : 4 cổng LAN? WAN 10/100/100Mbps. 2 cổng USB. 1 cổng VGA. 1 cổng Conso..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến đa nhiệm IP-Com AC3000-1000

Bộ định tuyến đa nhiệm IP-Com AC3000-1000

Multi-Service RouterCổng kết nối :1 cổng Gigabit WAN, 2 cổng Gigabit LAN/WAN , 1 cổng Gigabit LAN, 2..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến đa nhiệm IP-Com AC3000-500

Bộ định tuyến đa nhiệm IP-Com AC3000-500

Multi-Service RouterCổng kết nối : 1 cổng Gigabit WAN, 2 cổng Gigabit LAN/WAN , 1 cổng Gigabit LAN, ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Thiết bị định tuyến đa cổng WAN IP-Com M50

Thiết bị định tuyến đa cổng WAN IP-Com M50

Multi-Wan Hotspot Router ( Thiết bị định tuyến đa cổng WAN)Cổng kết nối : 1 cổng Gigabit WAN , 3 cổn..

Đơn giá chưa VAT

2.149.000 đ

Thiết bị định tuyến đa cổng WAN IP-Com M80

Thiết bị định tuyến đa cổng WAN IP-Com M80

Multi-Wan Hotspot Router ( Thiết bị định tuyến đa cổng WAN)Cổng kết nối : 1 cổng Gigabit WAN, 3 cổng..

Đơn giá chưa VAT

6.343.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 trang)