B&TON

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 1x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-950SFP-GE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 1x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-950SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 1 Port 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-950S..

Đơn giá chưa VAT

302,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 1x1000M + 8 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-981SFP-GE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 1x1000M + 8 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-981SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 1 Port 1000M + 8 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-981S..

Đơn giá chưa VAT

2,135,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 1x100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-950SFP-FE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 1x100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-950SFP-FE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 1 Port 100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-950SF..

Đơn giá chưa VAT

242,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 2 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-912SFP-GE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 2 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-912SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 2 Port 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-912S..

Đơn giá chưa VAT

386,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 2 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-922SFP-GE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 2 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-922SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 2 Port 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-922S..

Đơn giá chưa VAT

665,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 4x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-914SFP-GE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 4x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-914SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 4 Port 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-914S..

Đơn giá chưa VAT

849,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 4x1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-924SFP-GE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 4x1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-924SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 4 Port 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-924S..

Đơn giá chưa VAT

885,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 8x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-918SFP-GE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 8x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-918SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 8 Port 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-918S..

Đơn giá chưa VAT

1,134,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 8x1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-928SFP-GE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 8x1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-928SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 8 Port 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-928S..

Đơn giá chưa VAT

1,168,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 8x100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-918SFP-FE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 8x100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-918SFP-FE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 8 Port 100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-918SF..

Đơn giá chưa VAT

921,000 đ

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 8x100M + 2 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-928SFP-FE

Bộ chuyển đổi -> SFP Quang 8x100M + 2 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-928SFP-FE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 8 Port 100M + 2 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-928SF..

Đơn giá chưa VAT

955,000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 131550nm WDM BiDi 20Km SC B&TON BT-950GS-20A

Bộ chuyển quang 1x1000M 131550nm WDM BiDi 20Km SC B&TON BT-950GS-20A

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 131550nm WDM BiDi 20Km SC B&TON BT-950GS-20A..

Đơn giá chưa VAT

347,000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 131550nm WDM BiDi 40Km SC B&TON BT-950GS-40A

Bộ chuyển quang 1x1000M 131550nm WDM BiDi 40Km SC B&TON BT-950GS-40A

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 131550nm WDM BiDi 40Km SC B&TON BT-950GS-40A..

Đơn giá chưa VAT

541,000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1490/1550nm WDM BiDi 100Km SC B&TON BT-950GS-100A

Bộ chuyển quang 1x1000M 1490/1550nm WDM BiDi 100Km SC B&TON BT-950GS-100A

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1490/1550nm WDM BiDi 100Km SC B&TON BT-950GS-100A..

Đơn giá chưa VAT

1,557,000 đ

Bộ chuyển quang 1x1000M 1490/1550nm WDM BiDi 60Km SC B&TON BT-950GS-60A

Bộ chuyển quang 1x1000M 1490/1550nm WDM BiDi 60Km SC B&TON BT-950GS-60A

Bộ chuyển đổi quang học 1 Port 1000M 1490/1550nm WDM BiDi 60Km SC B&TON BT-950GS-60A..

Đơn giá chưa VAT

1,185,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 47 (4 trang)