B&TON

Bộ chuyển đổi SFP Quang 1x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-950SFP-GE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 1x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-950SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 1 Port 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-950S..

Đơn giá chưa VAT

302.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 1x1000M + 8 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-981SFP-GE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 1x1000M + 8 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-981SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 1 Port 1000M + 8 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-981S..

Đơn giá chưa VAT

2.135.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 1x100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-950SFP-FE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 1x100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-950SFP-FE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 1 Port 100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-950SF..

Đơn giá chưa VAT

242.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 2 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-912SFP-GE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 2 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-912SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 2 Port 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-912S..

Đơn giá chưa VAT

386.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 2 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-922SFP-GE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 2 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-922SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 2 Port 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-922S..

Đơn giá chưa VAT

665.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 4x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-914SFP-GE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 4x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-914SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 4 Port 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-914S..

Đơn giá chưa VAT

849.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 4x1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-924SFP-GE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 4x1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-924SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 4 Port 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-924S..

Đơn giá chưa VAT

885.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 8x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-918SFP-GE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 8x1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-918SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 8 Port 1000M + 1 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-918S..

Đơn giá chưa VAT

1.134.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 8x1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-928SFP-GE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 8x1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-928SFP-GE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 8 Port 1000M + 2 GE SFP slots ( Sử dụng SFP giga ) B&TON BT-928S..

Đơn giá chưa VAT

1.168.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 8x100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-918SFP-FE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 8x100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-918SFP-FE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 8 Port 100M + 1 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-918SF..

Đơn giá chưa VAT

921.000 đ

Bộ chuyển đổi SFP Quang 8x100M + 2 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-928SFP-FE

Bộ chuyển đổi SFP Quang 8x100M + 2 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-928SFP-FE

Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang 8 Port 100M + 2 FE SFP slots ( Sử dụng SFP fast ) B&TON BT-928SF..

Đơn giá chưa VAT

955.000 đ

Bộ chuyển đổi video 16ch bdirectional audio B&TON BT-16A↑↓F-T/R

Bộ chuyển đổi video 16ch bdirectional audio B&TON BT-16A↑↓F-T/R

16ch bdirectional audio..

Đơn giá chưa VAT

12.893.000 đ

Bộ chuyển đổi video 16ch bdirectional contact closure B&TON BT-16C↑↓F-T/R

Bộ chuyển đổi video 16ch bdirectional contact closure B&TON BT-16C↑↓F-T/R

16ch bdirectional contact closure..

Đơn giá chưa VAT

12.893.000 đ

Bộ chuyển đổi video 16ch video+1ch data+1ch bidi audio B&TON BT-16V1D1A↑↓F-T/R

Bộ chuyển đổi video 16ch video+1ch data+1ch bidi audio B&TON BT-16V1D1A↑↓F-T/R

16ch video+1ch data+1ch bidi audio..

Đơn giá chưa VAT

8.183.000 đ

Bộ chuyển đổi video 1ch bdirectional audio B&TON BT-1A↑↓F-T/R

Bộ chuyển đổi video 1ch bdirectional audio B&TON BT-1A↑↓F-T/R

1ch bdirectional audio..

Đơn giá chưa VAT

1.754.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 64 (5 trang)