WINTOP

Bộ chuyển đổi 100G QSFP28 to 4SFP28; 1m 30AWG Wintop WT-D-PCC-4A-XX

Bộ chuyển đổi 100G QSFP28 to 4SFP28; 1m 30AWG Wintop WT-D-PCC-4A-XX

100G QSFP28 to 4SFP28; 1m 30AWGHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

1.370.000 đ

Bộ chuyển đổi 100G QSFP28 to 4SFP28; 1m Wintop WT-D-AOC-4A-XX

Bộ chuyển đổi 100G QSFP28 to 4SFP28; 1m Wintop WT-D-AOC-4A-XX

100G QSFP28 to 4SFP28; 1mHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

4.275.000 đ

Bộ chuyển đổi 100G QSFP28 to QSFP28; 1m 30AWG Wintop WT-D-PCC-XX

Bộ chuyển đổi 100G QSFP28 to QSFP28; 1m 30AWG Wintop WT-D-PCC-XX

100G QSFP28 to QSFP28; 1m 30AWGHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

871.000 đ

Bộ chuyển đổi 100G QSFP28 to QSFP28; 1m Wintop WT-D-AOC-XX

Bộ chuyển đổi 100G QSFP28 to QSFP28; 1m Wintop WT-D-AOC-XX

100G QSFP28 to QSFP28; 1mHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

2.988.000 đ

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 1meter Wintop WT-A-PCC-1M

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 1meter Wintop WT-A-PCC-1M

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

165.000 đ

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 2meter Wintop WT-A-PCC-2M

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 2meter Wintop WT-A-PCC-2M

10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 2meterHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

240.000 đ

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 3meter Wintop WT-A-PCC-3M

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 3meter Wintop WT-A-PCC-3M

10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 3meterHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

365.000 đ

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 7meter Wintop WT-A-PCC-7M

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 7meter Wintop WT-A-PCC-7M

10G SFP+ to SFP+ Passive 30AWG 7meterHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

457.000 đ

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ slot Media Converter Wintop WT-F2F-WSFP+

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+ slot Media Converter Wintop WT-F2F-WSFP+

10G SFP+ to SFP+ slot Media Converter Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

2.495.000 đ

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+; 1m 30AWG Wintop WT-A-PCC-XX

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+; 1m 30AWG Wintop WT-A-PCC-XX

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

165.000 đ

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+; 1m Wintop WT-A-AOC-XX

Bộ chuyển đổi 10G SFP+ to SFP+; 1m Wintop WT-A-AOC-XX

10G SFP+ to SFP+; 1mHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

497.000 đ

Bộ chuyển đổi 25G SFP28 to SFP28; 1m 30AWG Wintop WT-B-PCC-XX

Bộ chuyển đổi 25G SFP28 to SFP28; 1m 30AWG Wintop WT-B-PCC-XX

25G SFP28 to SFP28; 1m 30AWGHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

560.000 đ

Bộ chuyển đổi 25G SFP28 to SFP28; 1m Wintop WT-B-AOC-XX

Bộ chuyển đổi 25G SFP28 to SFP28; 1m Wintop WT-B-AOC-XX

25G SFP28 to SFP28; 1mHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

996.000 đ

Bộ chuyển đổi 40G QSFP+ to 4SFP+; 1m 30AWG Wintop WT-C-PCC-4A-XX

Bộ chuyển đổi 40G QSFP+ to 4SFP+; 1m 30AWG Wintop WT-C-PCC-4A-XX

40G QSFP+ to 4SFP+; 1m 30AWGHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

705.000 đ

Bộ chuyển đổi 40G QSFP+ to 4SFP+; 1m Wintop WT-C-AOC-4A-XX

Bộ chuyển đổi 40G QSFP+ to 4SFP+; 1m Wintop WT-C-AOC-4A-XX

40G QSFP+ to 4SFP+; 1mHình ảnh chỉ có tính chất minh họa..

Đơn giá chưa VAT

2.283.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 340 (23 trang)