APTEK

Bộ chuyển đổi quang APTEK , 100Mbps, Tx/Rx 1310, SM, 2 sợi, 20km AP100-20

Bộ chuyển đổi quang APTEK , 100Mbps, Tx/Rx 1310, SM, 2 sợi, 20km AP100-20

APTEK Media converter, 100Mbps, Tx/Rx 1310, SM, 2 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

242,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK , 100Mbps, Tx/Rx 1310/1550, SM, 1 sợi, 20km AP100-20A

Bộ chuyển đổi quang APTEK , 100Mbps, Tx/Rx 1310/1550, SM, 1 sợi, 20km AP100-20A

APTEK Media converter, 100Mbps, Tx/Rx 1310/1550, SM, 1 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

242,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK , 100Mbps, Tx/Rx 1550/1310, SM, 1 sợi, 20km AP100-20B

Bộ chuyển đổi quang APTEK , 100Mbps, Tx/Rx 1550/1310, SM, 1 sợi, 20km AP100-20B

APTEK Media converter, 100Mbps, Tx/Rx 1550/1310, SM, 1 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

242,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK - SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM AP110-20S

Bộ chuyển đổi quang APTEK - SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM AP110-20S

APTEK Media Converter - SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM..

Đơn giá chưa VAT

335,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK Gigabit (A), Tx1310/Rx1550, SM, 1 sợi, 20km AP1113-20A

Bộ chuyển đổi quang APTEK Gigabit (A), Tx1310/Rx1550, SM, 1 sợi, 20km AP1113-20A

APTEK Media Converter Gigabit (A), Tx1310/Rx1550, SM, 1 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

425,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK Gigabit (B), Tx1550/Rx1310, SM, 1 sợi, 20km AP1115-20B

Bộ chuyển đổi quang APTEK Gigabit (B), Tx1550/Rx1310, SM, 1 sợi, 20km AP1115-20B

APTEK Media Converter Gigabit (B), Tx1550/Rx1310, SM, 1 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

425,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK Gigabit MM, 550m APM110-05

Bộ chuyển đổi quang APTEK Gigabit MM, 550m APM110-05

APTEK Media Converter Gigabit MM, 550m..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ chuyển đổi quang APTEK Gigabit Tx/Rx1310, SM, 20km AP110-20

Bộ chuyển đổi quang APTEK Gigabit Tx/Rx1310, SM, 20km AP110-20

APTEK Media Converter Gigabit Tx/Rx1310, SM, 20km..

Đơn giá chưa VAT

445,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, MM, 2 sợi, 550m APSM1185-05

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, MM, 2 sợi, 550m APSM1185-05

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, MM, 2 sợi, 550m..

Đơn giá chưa VAT

380,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1310/1550, đầu LC APS1113-20

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1310/1550, đầu LC APS1113-20

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1310/1550, đầu LC..

Đơn giá chưa VAT

220,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1310/1551, đầu SC APS1113-20-SC

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1310/1551, đầu SC APS1113-20-SC

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1310/1551, đầu SC..

Đơn giá chưa VAT

230,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1550/1310, đầu LC APS1115-20

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1550/1310, đầu LC APS1115-20

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1550/1310, đầu LC..

Đơn giá chưa VAT

245,000 đ

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 2 sợi, 20km, Tx/Rx 1310nm APS1135-20

Bộ chuyển đổi quang APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 2 sợi, 20km, Tx/Rx 1310nm APS1135-20

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 2 sợi, 20km, Tx/Rx 1310nm..

Đơn giá chưa VAT

215,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 19 (2 trang)