APTEK

Bộ chuyển đổi quang Aptek , 100Mbps , Tx/Rx 1310 , SM , 2 sợi , 20km AP100-20

Bộ chuyển đổi quang Aptek , 100Mbps , Tx/Rx 1310 , SM , 2 sợi , 20km AP100-20

APTEK Media converter, 100Mbps, Tx/Rx 1310, SM, 2 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

238.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek , 100Mbps , Tx/Rx 1310/1550 , SM , 1 sợi , 20km AP100-20A

Bộ chuyển đổi quang Aptek , 100Mbps , Tx/Rx 1310/1550 , SM , 1 sợi , 20km AP100-20A

APTEK Media converter, 100Mbps, Tx/Rx 1310/1550, SM, 1 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

238.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek , 100Mbps , Tx/Rx 1550/1310 , SM , 1 sợi , 20km AP100-20B

Bộ chuyển đổi quang Aptek , 100Mbps , Tx/Rx 1550/1310 , SM , 1 sợi , 20km AP100-20B

APTEK Media converter, 100Mbps, Tx/Rx 1550/1310, SM, 1 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

238.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek - SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM AP110-20S

Bộ chuyển đổi quang Aptek - SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM AP110-20S

APTEK Media Converter - SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM..

Đơn giá chưa VAT

329.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek Gigabit (A) , Tx1310/Rx1550 , SM , 1 sợi , 20km AP1113-20A

Bộ chuyển đổi quang Aptek Gigabit (A) , Tx1310/Rx1550 , SM , 1 sợi , 20km AP1113-20A

APTEK Media Converter Gigabit (A), Tx1310/Rx1550, SM, 1 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

418.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek Gigabit (B) , Tx1550/Rx1310 , SM , 1 sợi , 20km AP1115-20B

Bộ chuyển đổi quang Aptek Gigabit (B) , Tx1550/Rx1310 , SM , 1 sợi , 20km AP1115-20B

APTEK Media Converter Gigabit (B), Tx1550/Rx1310, SM, 1 sợi, 20km..

Đơn giá chưa VAT

418.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek Gigabit MM , 550m APM110-05

Bộ chuyển đổi quang Aptek Gigabit MM , 550m APM110-05

APTEK Media Converter Gigabit MM, 550m..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ chuyển đổi quang Aptek Gigabit Tx/Rx1310 , SM , 20km AP110-20

Bộ chuyển đổi quang Aptek Gigabit Tx/Rx1310 , SM , 20km AP110-20

APTEK Media Converter Gigabit Tx/Rx1310, SM, 20km..

Đơn giá chưa VAT

418.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , MM , 2 sợi , 550m APSM1185-05

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , MM , 2 sợi , 550m APSM1185-05

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, MM, 2 sợi, 550m..

Đơn giá chưa VAT

380.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , SM , 1 sợi , 20km , Tx/Rx 1310/1550 , đầu LC APS1113-20

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , SM , 1 sợi , 20km , Tx/Rx 1310/1550 , đầu LC APS1113-20

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1310/1550, đầu LC..

Đơn giá chưa VAT

216.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , SM , 1 sợi , 20km , Tx/Rx 1310/1551 , đầu SC APS1113-20-SC

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , SM , 1 sợi , 20km , Tx/Rx 1310/1551 , đầu SC APS1113-20-SC

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1310/1551, đầu SC..

Đơn giá chưa VAT

226.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , SM , 1 sợi , 20km , Tx/Rx 1550/1310 , đầu LC APS1115-20

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , SM , 1 sợi , 20km , Tx/Rx 1550/1310 , đầu LC APS1115-20

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 1 sợi, 20km, Tx/Rx 1550/1310, đầu LC..

Đơn giá chưa VAT

241.000 đ

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , SM , 2 sợi , 20km , Tx/Rx 1310nm APS1135-20

Bộ chuyển đổi quang Aptek SFP 1.25Gbps , DDM , SM , 2 sợi , 20km , Tx/Rx 1310nm APS1135-20

APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, SM, 2 sợi, 20km, Tx/Rx 1310nm..

Đơn giá chưa VAT

212.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 25 (2 trang)