AMP

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex LC, 12-Fiber, MM 1374463-2

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex LC, 12-Fiber, MM 1374463-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex LC, 12-Fiber, MM(ADAPTER PLATE ASSY MM)..

Đơn giá chưa VAT

945,000 đ

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex LC, 12-Fiber, SM 1374463-1

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex LC, 12-Fiber, SM 1374463-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex LC, 12-Fiber, SM(ADAPTER PLATE ASSY SM)..

Đơn giá chưa VAT

982,000 đ

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex SC, 12-Fiber, MM 559596-1

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex SC, 12-Fiber, MM 559596-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, MM(ADPT PLATE ASSY, SC-SC DUP..

Đơn giá chưa VAT

845,000 đ

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex SC, 12-Fiber, SM 559596-2

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex SC, 12-Fiber, SM 559596-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, SM(ADPT PLATE ASSY, SC-SC DUP..

Đơn giá chưa VAT

1,100,000 đ

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex SC, 6-Fiber, MM 84660-1

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex SC, 6-Fiber, MM 84660-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, MM(ADAPTER PLATE, SNAP IN SC 3..

Đơn giá chưa VAT

645,000 đ

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex SC, 6-Fiber, SM 559558-2

Bảng kết nối cổng quang AMP Duplex SC, 6-Fiber, SM 559558-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, SM(ADAPT PLATE 3/SC DUP ASSY)..

Đơn giá chưa VAT

800,000 đ

Bộ dụng cụ cáp quang AMP Deluxe Premises Fiber Optic Termination Tool Kit, w/o Microscope 1278949-2

Bộ dụng cụ cáp quang AMP Deluxe Premises Fiber Optic Termination Tool Kit, w/o Microscope 1278949-2

COMMSCOPE/ AMP Deluxe Premises Fiber Optic Termination Tool Kit, w/o Microscope(TOOLKIT, LC + TO MTR..

Đơn giá chưa VAT

86,364,000 đ

Bộ dụng cụ cáp quang AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC 1278023-1

Bộ dụng cụ cáp quang AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC 1278023-1

COMMSCOPE/ AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC(CABLE HOLDER LIGHTCRIMP PLUS)..

Đơn giá chưa VAT

105,000 đ

Bộ dụng cụ cáp quang AMP PRO-CRIMPER III Die Set, LightCrimp Plus & LightCrimp SC 492783-1

Bộ dụng cụ cáp quang AMP PRO-CRIMPER III Die Set, LightCrimp Plus & LightCrimp SC 492783-1

COMMSCOPE/ AMP PRO-CRIMPER III Die Set, LightCrimp Plus & LightCrimp SC(DIESET FRONT & REAR LCRIMPPL..

Đơn giá chưa VAT

4,545,000 đ

Bộ dụng cụ cáp quang AMP Termination/Professional Installer Kits and Accessories 1871696-1

Bộ dụng cụ cáp quang AMP Termination/Professional Installer Kits and Accessories 1871696-1

COMMSCOPE/ AMP Termination/Professional Installer Kits and Accessories(FIBER CLEAVER)..

Đơn giá chưa VAT

29,455,000 đ

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OM2, Armored Jacket 1-1427434-2

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OM2, Armored Jacket 1-1427434-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM2, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORE..

Đơn giá chưa VAT

108,000 đ

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OM2, Dielectric Jacket 1-1427452-2

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OM2, Dielectric Jacket 1-1427452-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM2, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 12F..

Đơn giá chưa VAT

92,000 đ

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OM3, Armored Jacket 1-1427434-3

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OM3, Armored Jacket 1-1427434-3

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORE..

Đơn giá chưa VAT

129,000 đ

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OM3, Dielectric Jacket 1-1427452-3

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OM3, Dielectric Jacket 1-1427452-3

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Dielectric Jacket(FO CABLE, OSP, 12F..

Đơn giá chưa VAT

125,000 đ

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OS2, Armored Jacket 1-1427434-4

Cáp quang AMP Fiber 12-Fiber, OS2, Armored Jacket 1-1427434-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Armored Jacket(FO CABLE, OSP, ARMORE..

Đơn giá chưa VAT

56,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 60 (4 trang)