ENGENIUS

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP BI-DI Transceiver Module 1G Single-Mode 20km-LX SFP2313-20A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP BI-DI Transceiver Module 1G Single-Mode 20km-LX SFP2313-20A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP BI-DI Transceiver Module 1G Single-Mode 20km-LX♦ 1G Ethe..

Đơn giá chưa VAT

1.260.000 đ

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP BI-DI Transceiver Module 1G Single-Mode 20km-LX SFP2314-20A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP BI-DI Transceiver Module 1G Single-Mode 20km-LX SFP2314-20A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP BI-DI Transceiver Module 1G Single-Mode 20km-LX♦ 1G Ethe..

Đơn giá chưa VAT

1.584.000 đ

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP Transceiver Module 1G Multi-Mode 500m-SX SFP2185-05A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP Transceiver Module 1G Multi-Mode 500m-SX SFP2185-05A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP Transceiver Module 1G Multi-Mode 500m-SX♦ 1G Ethernet Tr..

Đơn giá chưa VAT

864.000 đ

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP Transceiver Module 1G Single-Mode 10km-LX SFP2213-10A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP Transceiver Module 1G Single-Mode 10km-LX SFP2213-10A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP Transceiver Module 1G Single-Mode 10km-LX♦ 1G Ethernet T..

Đơn giá chưa VAT

1.044.000 đ

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ BI-DI Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 20km – LR SFP3312-20A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ BI-DI Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 20km – LR SFP3312-20A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ BI-DI Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 20km – LR♦ 10G..

Đơn giá chưa VAT

6.838.000 đ

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ BI-DI Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 20km – LR SFP3313-20A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ BI-DI Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 20km – LR SFP3313-20A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ BI-DI Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 20km – LR♦ 10G..

Đơn giá chưa VAT

4.319.000 đ

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ Transceiver Module 10G Multi-Mode 300m – SR SFP3185-03A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ Transceiver Module 10G Multi-Mode 300m – SR SFP3185-03A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ Transceiver Module 10G Multi-Mode 300m – SR♦ 10G Ethern..

Đơn giá chưa VAT

1.404.000 đ

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 10km – LR SFP3213-10A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 10km – LR SFP3213-10A

Thiết bị chuyển đổi quang điện Engenius SFP+ Transceiver Module 10G SINGLE-Mode 10km – LR♦ 10G Ether..

Đơn giá chưa VAT

2.483.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)