Grandstream

6C-SFP-0310D - Modul quang 1.25Ghz, hỗ trợ DDM 6Com Grandstream 6C-SFP-0310D

6C-SFP-0310D - Modul quang 1.25Ghz, hỗ trợ DDM 6Com Grandstream 6C-SFP-0310D

1.25Gbps SFP Optical Transceiver 6COM 6C-SFP-0310D- The SFP transceivers are high performance, cost ..

Đơn giá chưa VAT

371.000 đ

6C-WDM-0210AD - Modul quang 1.25Ghz, 1310nm, hỗ trợ DDM Grandstream 6C-WDM-0210AD

6C-WDM-0210AD - Modul quang 1.25Ghz, 1310nm, hỗ trợ DDM Grandstream 6C-WDM-0210AD

6C-WDM-0210AD - Modul quang 1.25Ghz, 1310nm, hỗ trợ DDM(Chú ý: mỗi đầu 1 chiếc chuẩn A/B)6ComBảo hàn..

Đơn giá chưa VAT

371.000 đ

6C-WDM-0210BD - Modul quang 1.25Ghz, 1550nm, hỗ trợ DDM Grandstream 6C-WDM-0210BD

6C-WDM-0210BD - Modul quang 1.25Ghz, 1550nm, hỗ trợ DDM Grandstream 6C-WDM-0210BD

6C-WDM-0210BD - Modul quang 1.25Ghz, 1550nm, hỗ trợ DDM(Chú ý: mỗi đầu 1 chiếc chuẩn A/B)6ComBảo hàn..

Đơn giá chưa VAT

371.000 đ

Module quang SFP Fiber Module (Multi-Mode, 850nm, 550-Meter, 1.25Gbps) Grandstream F-MM850-550M-1.25G

Module quang SFP Fiber Module (Multi-Mode, 850nm, 550-Meter, 1.25Gbps) Grandstream F-MM850-550M-1.25G

SFP Fiber Module (Multi-Mode, 850nm, 550-Meter, 1.25Gbps) Hãng: Grandstream (USA); Made in China/Tha..

Đơn giá chưa VAT

437.000 đ

Module quang SFP Fiber Module (Single-Mode, 1310nm, 20-Kilometer, 1.25Gbps) Grandstream F-SM1310-20KM-1.25G

Module quang SFP Fiber Module (Single-Mode, 1310nm, 20-Kilometer, 1.25Gbps) Grandstream F-SM1310-20KM-1.25G

SFP Fiber Module (Single-Mode, 1310nm, 20-Kilometer, 1.25Gbps) Hãng: Grandstream (USA); Made in Chin..

Đơn giá chưa VAT

437.000 đ

Module quang SFP+ Fiber Module (Multi-Mode, 850nm, 300-Meter, 10Gbps) Grandstream F-MM850-300M-10G

Module quang SFP+ Fiber Module (Multi-Mode, 850nm, 300-Meter, 10Gbps) Grandstream F-MM850-300M-10G

SFP+ Fiber Module (Multi-Mode, 850nm, 300-Meter, 10Gbps) Hãng: Grandstream (USA); Made in China/Thai..

Đơn giá chưa VAT

702.000 đ

Module quang SFP+ Fiber Module (Single-Mode, 1310nm, 10-Kilometer, 10Gbps) Grandstream F-SM1310-10KM-10G

Module quang SFP+ Fiber Module (Single-Mode, 1310nm, 10-Kilometer, 10Gbps) Grandstream F-SM1310-10KM-10G

SFP+ Fiber Module (Single-Mode, 1310nm, 10-Kilometer, 10Gbps) Hãng: Grandstream (USA); Made in China..

Đơn giá chưa VAT

918.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 trang)