G-NET

Rack Mount 19'' Chassis for Video Converter tại Trung Tâm G-Net 16 kênh HHD-2U-G16

Rack Mount 19'' Chassis for Video Converter tại Trung Tâm G-Net 16 kênh HHD-2U-G16

2U, 16 slots, Dual AC power supply (For 1ch and 2 ch video converter modules)(Bảo hành chính hãn..

Đơn giá chưa VAT

4.533.000 đ

Rack Mount 19'' Chassis for Video Converter tại Trung Tâm G-Net 18 kênh HHD-4U-G18

Rack Mount 19'' Chassis for Video Converter tại Trung Tâm G-Net 18 kênh HHD-4U-G18

4U, 18 slots, Dual AC power supply (For 4ch and 8 ch video converter modules)(Bảo hành chính hãn..

Đơn giá chưa VAT

8.119.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-2024GF-SFP

SFP Module quang G-Net kênh HHD-2024GF-SFP

10/100/1000M Media Converter with SFP slot : 2 FX + 4 TX( Bảo hành chính hãng : 2 năm)..

Đơn giá chưa VAT

2.038.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-220GF-SFP

SFP Module quang G-Net kênh HHD-220GF-SFP

10/100/1000M Media Converter with 1 SFP slot : 1FX + 1 TX( Bảo hành chính hãng : 2 năm)..

Đơn giá chưa VAT

992.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G1204GF-SFP

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G1204GF-SFP

10/100M Media Converter with SFP slot : 2FX + 4 TX( Bảo hành chính hãng : 2 năm)..

Đơn giá chưa VAT

1.702.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G120GF-SFP

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G120GF-SFP

10/100M Media Converter with 1 SFP slot : 1FX + 1 TX( Bảo hành chính hãng : 2 năm)..

Đơn giá chưa VAT

850.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3110-10-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3110-10-LC

Rate : 10GBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 10KMLoại Cáp quang : SMConnector : LC : XFP-LR..

Đơn giá chưa VAT

3.947.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3110-20-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3110-20-LC

Rate : 10GBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 20KMLoại Cáp quang : SMConnector : LCXFP-SR : XFP-LR..

Đơn giá chưa VAT

4.764.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-120-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-120-LC

Rate : 1.25GBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 120KMLoại Cáp quang : SMConnector : LCSFP : SFP..

Đơn giá chưa VAT

2.652.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-2-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-2-LC

Rate : 1.25GBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 2KMLoại Cáp quang : MMConnector : LCSFP : SFP..

Đơn giá chưa VAT

517.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-20-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-20-LC

Rate : 1.25GBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 20KMLoại Cáp quang : SMConnector : LCSFP : SFP..

Đơn giá chưa VAT

517.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-40-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-40-LC

Rate : 1.25GBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 40KMLoại Cáp quang : SMConnector : LCSFP : SFP..

Đơn giá chưa VAT

731.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-60-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-60-LC

Rate : 1.25GBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 60KMLoại Cáp quang : SMConnector : LCSFP : SFP..

Đơn giá chưa VAT

1.190.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-80-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3112-80-LC

Rate : 1.25GBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 80KMLoại Cáp quang : SMConnector : LCSFP : SFP..

Đơn giá chưa VAT

1.673.000 đ

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3115-2-LC

SFP Module quang G-Net kênh HHD-G3115-2-LC

Rate : 155MBước Sóng : 1310nmKhoảng Cách : 2KMLoại Cáp quang : MMConnector : LCPackage : SFP..

Đơn giá chưa VAT

554.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 62 (5 trang)