TODAAIR

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 10km Todaair SB-156HW 10km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 10km Todaair SB-156HW 10km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 10kmBăng thông 40-60 Mbps- Khoảng cách thu phát sóng ~10km ( không vậ..

Đơn giá chưa VAT

8.250.000 đ

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 1km Todaair SB-156HW 1km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 1km Todaair SB-156HW 1km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 1km chuyên dụng trong thang máy và các điểm không thể chạy dây như qu..

Đơn giá chưa VAT

2.911.000 đ

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 20km Todaair SB-156HW 20km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 20km Todaair SB-156HW 20km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 20kmBăng thông 40-60 Mbps- Khoảng cách thu phát sóng ~20km ( không vậ..

Đơn giá chưa VAT

9.900.000 đ

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 2km Todaair DIP-1526H ( loại 1km và 2km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 2km Todaair DIP-1526H ( loại 1km và 2km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 2km chuyên dụng trong thang máy và các điểm không thể chạy dây như qu..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 2km Todaair SB-156HW 2km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 2km Todaair SB-156HW 2km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 2km chuyên dụng trong thang máy và các điểm không thể chạy dây như qu..

Đơn giá chưa VAT

3.300.000 đ

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 3km ( băng thông lớn ) Todaair SB-156HW 3km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 3km ( băng thông lớn ) Todaair SB-156HW 3km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 3km ( băng thông lớn ) Băng thông 300 Mbps , tốc độ truyền 900MBps tr..

Đơn giá chưa VAT

6.050.000 đ

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 4-5km Todaair SB-156HW 5km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 4-5km Todaair SB-156HW 5km )

Bộ thu phát tín hiệu camera IP 4-5kmBăng thông 40-60 Mbps- Khoảng cách thu phát sóng ~20km ( không v..

Đơn giá chưa VAT

4.950.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 trang)