GrandStream

Thiết bị Wifi Access Point GWN7600 GrandStream GWN7600

Thiết bị Wifi Access Point GWN7600 GrandStream GWN7600

Thiết bị Wifi Access Point GWN7600- 16 SSID, 450 client đồng thời, Cự ly 165 mét- Tính năng mesh kết..

Đơn giá chưa VAT

2.156.000 đ

Thiết bị Wifi Access Point GWN7600LR GrandStream GWN7600LR

Thiết bị Wifi Access Point GWN7600LR GrandStream GWN7600LR

Thiết bị Wifi Access Point GWN7600LR- 16 SSID, 450 client đồng thời, Cự ly 300 mét- Tính năng mesh k..

Đơn giá chưa VAT

5.957.000 đ

Thiết bị Wifi Access Point GWN7602 GrandStream GWN7602

Thiết bị Wifi Access Point GWN7602 GrandStream GWN7602

Thiết bị Wifi Access Point GWN7602- 4 SSID, 80 client đồng thời,- 1 cổng uplink PoE Gigabit, 3 cổng ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Thiết bị Wifi Access Point GWN7605 Grandstream GWN7605 (indoor)

Thiết bị Wifi Access Point GWN7605 Grandstream GWN7605 (indoor)

Thiết bị Wifi Access Point GWN7605- 8 SSID, 100+ client đồng thời, Cự ly 165 mét- Tính năng mesh kết..

Đơn giá chưa VAT

2.079.000 đ

Thiết bị Wifi Access Point GWN7605LR Grandstream GWN7605LR (Outdoor)

Thiết bị Wifi Access Point GWN7605LR Grandstream GWN7605LR (Outdoor)

Thiết bị Wifi Access Point GWN7605LR- 8 SSID, 100 client đồng thời, Cự ly 250 mét- Tính năng mesh kế..

Đơn giá chưa VAT

3.795.000 đ

Thiết bị Wifi Access Point GWN7610 GrandStream GWN7610

Thiết bị Wifi Access Point GWN7610 GrandStream GWN7610

Thiết bị Wifi Access Point GWN7610- 16 SSID, 250 client đồng thời, Cự ly 175 mét- Tính năng mesh kết..

Đơn giá chưa VAT

3.203.000 đ

Thiết bị Wifi Access Point GWN7615 Grandstream GWN7615 (indoor)

Thiết bị Wifi Access Point GWN7615 Grandstream GWN7615 (indoor)

Thiết bị Wifi Access Point GWN7615- 16 SSID, 200 client đồng thời, Cự ly 175 mét- Tính năng mesh kết..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Thiết bị Wifi Access Point GWN7630 GrandStream GWN7630

Thiết bị Wifi Access Point GWN7630 GrandStream GWN7630

Thiết bị Wifi Access Point GWN7630- 16 SSID, 200 client đồng thời, Cự ly 175 mét- Tính năng mesh kết..

Đơn giá chưa VAT

7.370.000 đ

Thiết bị Wifi Access Point GWN7630LR Grandstream GWN7630LR (Outdoor)

Thiết bị Wifi Access Point GWN7630LR Grandstream GWN7630LR (Outdoor)

Thiết bị Wifi Access Point GWN7630LR- 16 SSID, 200 client đồng thời, Cự ly 300+ mét- Tính năng mesh ..

Đơn giá chưa VAT

7.000.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)