HP

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JW212A

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JW212A

Aruba Instant IAP-205 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2 Radio Integrated Antenna AP..

Đơn giá chưa VAT

7,966,000 đ

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JW228A

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JW228A

Aruba Instant IAP-215 (RW) 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Antenna AP..

Đơn giá chưa VAT

9,957,000 đ

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JW240A

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JW240A

Aruba Instant IAP-225 (RW) 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Antenna AP..

Đơn giá chưa VAT

16,883,000 đ

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JW325A

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JW325A

Aruba Instant IAP-325 (RW) 802.11n/ac Dual 4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP..

Đơn giá chưa VAT

18,156,000 đ

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JX945A

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JX945A

Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP..

Đơn giá chưa VAT

8,052,000 đ

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JX954A

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JX954A

Aruba IAP-207 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2 Radio Integrated Antenna Instant AP..

Đơn giá chưa VAT

4,978,000 đ

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JZ074A

Bộ phát sóng WIFI HP ARUBA trong nhà JZ074A

HPE OC20 802.11ac (RW) Access Point..

Đơn giá chưa VAT

2,918,000 đ

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW633A

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW633A

Aruba 7005 (RW) 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller..

Đơn giá chưa VAT

20,952,000 đ

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW678A

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW678A

Aruba 7010 (RW) 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 AP and 2K Clients Controller..

Đơn giá chưa VAT

54,459,000 đ

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW682A

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW682A

Aruba 7024 (RW) 24-port 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller..

Đơn giá chưa VAT

81,240,000 đ

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW686A

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW686A

Aruba 7030 (RW) 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T/1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller..

Đơn giá chưa VAT

94,650,000 đ

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW735A

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW735A

Aruba 7205 (RW) 2-port 10GBASE-X (SFP+) Controller (Supports up to 256 APs and 8K Client)...

Đơn giá chưa VAT

174,891,000 đ

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW743A

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW743A

Aruba 7210 (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller (Supports up ..

Đơn giá chưa VAT

228,571,000 đ

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW751A

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW751A

Aruba 7220 (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller (Supports up ..

Đơn giá chưa VAT

342,857,000 đ

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW783A

Bộ điều khiển dịch vụ đám máy di động HP ARUBA JW783A

Aruba 7240XM (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP) Controller (Supports u..

Đơn giá chưa VAT

537,662,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)