IGNITENET

Anten Wifi IgniteNet Antenna-Omni-10dBi

Anten Wifi IgniteNet Antenna-Omni-10dBi

Antenna Omni : 2.4GHz/10dBi 2x2 MIMO (for WiFi)..

Đơn giá chưa VAT

3.540.000 đ

Anten Wifi IgniteNet Antenna-Omni-11dBi

Anten Wifi IgniteNet Antenna-Omni-11dBi

Antenna Omni : 5GHz/11dBi 2x2 MIMO (for PMP)..

Đơn giá chưa VAT

4.080.000 đ

Anten Wifi IgniteNet Antenna-Omni-13dBi

Anten Wifi IgniteNet Antenna-Omni-13dBi

Antenna Omni : 2.4GHz/13dBi 2x2 MIMO (for WiFi)..

Đơn giá chưa VAT

4.910.000 đ

Anten Wifi IgniteNet Antenna-Sector-20dBi

Anten Wifi IgniteNet Antenna-Sector-20dBi

Antenna Sector : 5GHz/20dBi/90° 2x2 MIMO (for PMP)..

Đơn giá chưa VAT

3.540.000 đ

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SF-AC1200

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SF-AC1200

SF-AC1200 : Outdoor AC, 1200 Mbps, dual integrated antenna 7dBi 2.4GHz & 15dBi 5GHz. Công suấtphát: ..

Đơn giá chưa VAT

5.450.000 đ

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SF-AC866

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SF-AC866

SF-AC866 : Outdoor AC, 866 Mbps, integrated antenna 18dBi 5GHz (for PTP). Kèm Poe 24V..

Đơn giá chưa VAT

4.080.000 đ

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SF-AC866(AP)

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SF-AC866(AP)

SF-AC866 (AP) : Outdoor AC, 866 Mbps, connectorized 5GHz (for PMP). Kèm PoE 24V. Chưa kèmAnten..

Đơn giá chưa VAT

4.080.000 đ

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SP-AC750

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SP-AC750

SP-AC750 : Indoor AC, 750 Mbps, dual band. Công suất phát: 26dBm (2.4GHz) / 23dBm (5GHz ). Hỗ trợ Ad..

Đơn giá chưa VAT

2.190.000 đ

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SP-AC750-3AF

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SP-AC750-3AF

SP-AC750-3AF : Indoor AC, 750 Mbps, dual band. Công suất phát: 26dBm (2.4GHz) / 23dBm (5GHz ). Hỗ tr..

Đơn giá chưa VAT

2.410.000 đ

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SP-W2M-AC1200

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SP-W2M-AC1200

SP-W2M-AC1200 ( mini ) : Indoor. 1200 Mbps dual integrated antenna: ( 2.4GHz / 25dBm ) & ( 5GHz, 23d..

Đơn giá chưa VAT

1.950.000 đ

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SS-AC1200

Bộ phát sóng Wifi IgniteNet SS-AC1200

SS-AC1200 : Indoor AC, 1200 Mbps, dual band. Công suất phát: 30dBm (2.4GHz) / 28dBm (5GHz). Hỗ trợ A..

Đơn giá chưa VAT

4.360.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 trang)