LIGOWAVE

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh DLB 2 - 9B

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh DLB 2 - 9B

• Phủ sóng WiFi cả 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz, chuyên dụng khu vực công cộng như quán cà phê, khu vui ..

Đơn giá chưa VAT

1,900,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 1N

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 1N

• Phủ sóng WiFi trên dãi tần 2.4Ghz, chuyên dụng khu vực công cộng như nhà hàng, khách sạn, sân bay,..

Đơn giá chưa VAT

1,660,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 2AC

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 2AC

• Phủ sóng WiFi cả 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz, chuyên dụng khu vực công cộng như nhà hàng, khách sạn, ..

Đơn giá chưa VAT

2,800,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 2AC Outdoor

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 2AC Outdoor

• Phủ sóng WiFi cả 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz, chuyên dụng khu vực công cộng ngoài trời diện tích lớn ..

Đơn giá chưa VAT

10,220,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 2AC Sector

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 2AC Sector

• Phủ sóng WiFi cả 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz, chuyên dụng khu vực công cộng ngoài trời diện tích lớn ..

Đơn giá chưa VAT

10,960,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 3AC HD

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 3AC HD

• Phủ sóng WiFi cả 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz, chuyên dụng khu vực công cộng như nhà hàng, khách sạn, ..

Đơn giá chưa VAT

6,220,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 7AC -2

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 7AC -2

• Phủ sóng WiFi cả 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz, chuyên dụng khu vực công cộng ngoài trời diện tích lớn ..

Đơn giá chưa VAT

10,960,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 7AC -5

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Infinity Mesh NFT 7AC -5

• Phủ sóng WiFi cả 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz, chuyên dụng khu vực công cộng ngoài trời diện tích lớn ..

Đơn giá chưa VAT

10,960,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Ligo SU 5-20

Bộ phát không dây hiệu Ligowave Ligo SU 5-20

• LigoPTP 5 - 90 dùng để kết nối Đường truc theo mô hình Điểm - Đa Điểm rất thích hợp cho các nhà cu..

Đơn giá chưa VAT

9,110,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoBase 5-90

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoBase 5-90

• LigoPTP 5 - 20 dùng để kết nối Đường truc theo mô hình Điểm - Đa Điểm rất thích hợp cho các nhà cu..

Đơn giá chưa VAT

21,130,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-15

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-15

Ứng dụng• Kết nối vô tuyến Điểm - Điểm/ Điểm - Đa ĐiểmĐặc tả • Chuyên dụng: Trong nhà/ Ngoài trời. •..

Đơn giá chưa VAT

2,010,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-15AC

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-15AC

• Kết nối vô tuyến Điểm - Điểm/ Điểm - Đa ĐiểmĐặc tả • Chuyên dụng: Trong nhà/ Ngoài trời. • Chuẩn: ..

Đơn giá chưa VAT

2,710,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-20AC

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-20AC

• Kết nối vô tuyến Điểm - Điểm/ Điểm - Đa ĐiểmĐặc tả • Chuyên dụng: Trong nhà/ Ngoài trời. • Chuẩn: ..

Đơn giá chưa VAT

3,380,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-90-17AC

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-90-17AC

• Kết nối vô tuyến Điểm - Điểm/ Điểm - Đa ĐiểmĐặc tả • Chuyên dụng: Trong nhà/ Ngoài trời. • Chuẩn: ..

Đơn giá chưa VAT

9,190,000 đ

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-90-20AC

Bộ phát không dây hiệu Ligowave LigoDLB5-90-20AC

• Kết nối vô tuyến Điểm - Điểm/ Điểm - Đa ĐiểmĐặc tả • Chuyên dụng: Trong nhà/ Ngoài trời. • Chuẩn: ..

Đơn giá chưa VAT

10,700,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)