PEPWAVE

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave cho du thuyền cao cấp MAX HD4

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave cho du thuyền cao cấp MAX HD4

-2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-8 Slot Mini-SIM(4 slot hoạt động và 4 slot dự phòng, tự động Fail..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX 700

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX 700

-2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-4 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet (PoE 802.3af Output với license..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1

-1 Port WAN chuẩn Fast Ethernet-2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failov..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 ENT

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 ENT

-1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Fai..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 IP55

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 IP55

-1 Port WAN (PoE Input) chuẩn Fast Ethernet-1 Slot Mini-SIM-2 Port LAN chuẩn Fast Ethernet (PoE 802...

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 Mini

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 Mini

-1 Port WAN chuẩn Fast Ethernet-2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failov..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 Pro

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 Pro

-1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Fai..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 Slim

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR1 Slim

-1 Port WAN chuẩn Fast Ethernet-2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failov..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR2 IP55

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX BR2 IP55

-1 Port WAN (PoE Input) chuẩn Fast Ethernet-2 Slot Mini-SIM (2 slot hoạt động đồng thời)-2 Port LAN ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX HD2

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX HD2

-2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-2 Slot Mini-SIM (2 slot hoạt động đồng thời )-4 Port LAN chuẩn Gi..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX HD2 IP67

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX HD2 IP67

-1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-4 Slot Mini-SIM (2 slot hoạt động và 2 slot dự phòng, tự động Fai..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX HD2 Mini

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX HD2 Mini

-1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-4 Slot Mini-SIM (2 slot hoạt động và 2 slot dự phòng, tự động Fai..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX Transit

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX Transit

-1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Fai..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX Transit Duo

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave MAX Transit Duo

-1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-4 Slot Mini-SIM (2 slot hoạt động và 2 slot dự phòng, tự động Fai..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave UBR LTE

Bộ định tuyến Wifi 3G/4G Pepwave UBR LTE

-1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet-4 Slot SIM Card (2 slot hoạt động và 2 slot dự phòng, tự động Fai..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)