AMP

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , MM 2-1671000-8

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , MM 2-1671000-8

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , MM ( 1U PANEL 1..

Đơn giá chưa VAT

4.174.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , SM 2-1671000-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , SM 2-1671000-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , SM ( 1U PANEL 1..

Đơn giá chưa VAT

4.808.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , MM 2-1206138-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , MM 2-1206138-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , MM ( FOENC 1U MM..

Đơn giá chưa VAT

3.635.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , SM 2-1348960-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , SM 2-1348960-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , SM ( FOENC 1U SM..

Đơn giá chưa VAT

3.372.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , MM 4-1206138-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , MM 4-1206138-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , MM ( FOENC 1U MM..

Đơn giá chưa VAT

5.357.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , SM 4-1348960-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , SM 4-1348960-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , SM ( FOENC 1U SM..

Đơn giá chưa VAT

3.994.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Unloaded 1435555-1

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Unloaded 1435555-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 1U , Unloaded ( 1U ENCL ARMOR TRUNK ENT )..

Đơn giá chưa VAT

4.973.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 2U , Light Metal , Unloaded 288234-1

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 2U , Light Metal , Unloaded 288234-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 2U , Light Metal , Unloaded ( METAL ENCLOSUR..

Đơn giá chưa VAT

4.127.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 2U , Unloaded 559542-2

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 2U , Unloaded 559542-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 2U , Unloaded ( RACK MTD , NERC 24/PORT WCBL..

Đơn giá chưa VAT

5.436.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 4U , Unloaded 559552-2

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 4U , Unloaded 559552-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure , 4U , Unloaded ( ENCL , 72-PT DIST PATCH PAN ..

Đơn giá chưa VAT

7.745.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Duplex SC , 12-Fiber , MM 84751-5

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Duplex SC , 12-Fiber , MM 84751-5

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure , Light Metal , Duplex SC , 12-Fiber , MM ( FI..

Đơn giá chưa VAT

2.964.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Duplex SC , 4-Fiber , MM 84751-2

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Duplex SC , 4-Fiber , MM 84751-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure , Light Metal , Duplex SC , 4-Fiber , MM ( FIB..

Đơn giá chưa VAT

2.236.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Unloaded 84751-1

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Unloaded 84751-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure , Light Metal , Unloaded ( FIBRE-OPTIC WALL-MO..

Đơn giá chưa VAT

1.917.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 trang)