AMP

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , MM 2-1671000-8

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , MM 2-1671000-8

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex LC, 12-Fiber, MM (1U PANEL 12LC DU..

Đơn giá chưa VAT

4.174.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , SM 2-1671000-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex LC , 12-Fiber , SM 2-1671000-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex LC, 12-Fiber, SM (1U PANEL 12LC DU..

Đơn giá chưa VAT

4.808.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , MM 2-1206138-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , MM 2-1206138-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM(FOENC 1U MM 6 SC/..

Đơn giá chưa VAT

3.635.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , SM 2-1348960-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 12-Fiber , SM 2-1348960-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, SM(FOENC 1U SM 6 SC/..

Đơn giá chưa VAT

3.536.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , MM 4-1206138-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , MM 4-1206138-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, MM(FOENC 1U MM 12 SC..

Đơn giá chưa VAT

5.357.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , SM 4-1348960-4

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Duplex SC , 24-Fiber , SM 4-1348960-4

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, SM(FOENC 1U SM 12 SC..

Đơn giá chưa VAT

5.165.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Unloaded 1435555-1

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 1U , Unloaded 1435555-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Unloaded(1U ENCL ARMOR TRUNK ENT)..

Đơn giá chưa VAT

4.973.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 2U , Light Metal , Unloaded 288234-1

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 2U , Light Metal , Unloaded 288234-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 2U, Light Metal, Unloaded(METAL ENCLOSURE RAC..

Đơn giá chưa VAT

4.127.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 2U , Unloaded 559542-2

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 2U , Unloaded 559542-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 2U, Unloaded(RACK MTD, NERC 24/PORT WCBLBRKT)..

Đơn giá chưa VAT

5.436.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 4U , Unloaded 559552-2

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , 4U , Unloaded 559552-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 4U, Unloaded(ENCL, 72-PT DIST PATCH PAN RMT)..

Đơn giá chưa VAT

7.745.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Duplex SC , 12-Fiber , MM 84751-5

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Duplex SC , 12-Fiber , MM 84751-5

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 12-Fiber, MM(FIBRE-OP..

Đơn giá chưa VAT

2.964.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Duplex SC , 4-Fiber , MM 84751-2

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Duplex SC , 4-Fiber , MM 84751-2

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 4-Fiber, MM(FIBER OPT..

Đơn giá chưa VAT

2.291.000 đ

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Unloaded 84751-1

Khay tủ rack gắn cáp quang AMP , Light Metal , Unloaded 84751-1

COMMSCOPE/ AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Unloaded(FIBRE-OPTIC WALL-MOUNTE..

Đơn giá chưa VAT

1.964.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 trang)