VIETRACK

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 C13 Outlets, 16A, 250V, MCB VRP212-MCB16

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 C13 Outlets, 16A, 250V, MCB VRP212-MCB16

Rack Power Distribution Unit, 12 C13 Outlets, 16A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1,201,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB VRP212-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB VRP212-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 12 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1,676,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 Universal Outlets, 16A, 250V, MCB VRP112-MCB16

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 Universal Outlets, 16A, 250V, MCB VRP112-MCB16

Rack Power Distribution Unit, 12 Universal Outlets, 16A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1,148,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB VRP112-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB VRP112-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 12 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1,670,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 20 C13 Outlets, 4 C19 Outlets, 32A, 250V, MCB VRP220-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 20 C13 Outlets, 4 C19 Outlets, 32A, 250V, MCB VRP220-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 20 C13 Outlets, 4 C19 Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

2,762,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 24 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB VRP224-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 24 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB VRP224-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 24 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

2,762,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 24 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB VRP124-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 24 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB VRP124-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 24 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

2,708,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 C13 Outlets, 16A, 250V, MCB VRP206-MCB16

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 C13 Outlets, 16A, 250V, MCB VRP206-MCB16

Rack Power Distribution Unit, 6 C13 Outlets, 16A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

812,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB VRP206-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB VRP206-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 6 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1,400,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 Universal Outlets, 16A, 250V, MCB VRP106-MCB16

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 Universal Outlets, 16A, 250V, MCB VRP106-MCB16

Rack Power Distribution Unit, 6 Universal Outlets, 16A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

713,000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB VRP106-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB VRP106-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 6 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1,354,000 đ

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 300mm, Black VRAF01-S30

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 300mm, Black VRAF01-S30

Fix Shelf Depth 300mm, Black..

Đơn giá chưa VAT

461,000 đ

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 300mm, Light Grey VRAF01GS30

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 300mm, Light Grey VRAF01GS30

Fix Shelf Depth 300mm, Light Grey..

Đơn giá chưa VAT

382,000 đ

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 450mm, Black VRAF01-45

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 450mm, Black VRAF01-45

Fix Shelf Depth 450mm, Black..

Đơn giá chưa VAT

461,000 đ

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 450mm, Light Grey VRAF01G45

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 450mm, Light Grey VRAF01G45

Fix Shelf Depth 450mm, Light Grey..

Đơn giá chưa VAT

537,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 104 (7 trang)