VIETRACK

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 C13 Outlets , 16A , 250V , MCB VRP212-MCB16

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 C13 Outlets , 16A , 250V , MCB VRP212-MCB16

Rack Power Distribution Unit, 12 C13 Outlets, 16A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1.201.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 C13 Outlets , 32A , 250V , MCB VRP212-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 C13 Outlets , 32A , 250V , MCB VRP212-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 12 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1.676.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 Universal Outlets , 16A , 250V , MCB VRP112-MCB16

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 Universal Outlets , 16A , 250V , MCB VRP112-MCB16

Rack Power Distribution Unit, 12 Universal Outlets, 16A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1.148.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 Universal Outlets , 32A , 250V , MCB VRP112-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 12 Universal Outlets , 32A , 250V , MCB VRP112-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 12 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1.670.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 20 C13 Outlets , 4 C19 Outlets , 32A , 250V , MCB VRP220-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 20 C13 Outlets , 4 C19 Outlets , 32A , 250V , MCB VRP220-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 20 C13 Outlets, 4 C19 Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

2.762.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 24 C13 Outlets , 32A , 250V , MCB VRP224-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 24 C13 Outlets , 32A , 250V , MCB VRP224-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 24 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

2.762.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 24 Universal Outlets , 32A , 250V , MCB VRP124-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 24 Universal Outlets , 32A , 250V , MCB VRP124-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 24 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

2.708.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 C13 Outlets , 16A , 250V , MCB VRP206-MCB16

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 C13 Outlets , 16A , 250V , MCB VRP206-MCB16

Rack Power Distribution Unit, 6 C13 Outlets, 16A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

812.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 C13 Outlets , 32A , 250V , MCB VRP206-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 C13 Outlets , 32A , 250V , MCB VRP206-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 6 C13 Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1.400.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 Universal Outlets , 16A , 250V , MCB VRP106-MCB16

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 Universal Outlets , 16A , 250V , MCB VRP106-MCB16

Rack Power Distribution Unit, 6 Universal Outlets, 16A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

713.000 đ

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 Universal Outlets , 32A , 250V , MCB VRP106-MCB32

Bộ chia điện nguồn cho tủ mạng Vietrack 6 Universal Outlets , 32A , 250V , MCB VRP106-MCB32

Rack Power Distribution Unit, 6 Universal Outlets, 32A, 250V, MCB..

Đơn giá chưa VAT

1.354.000 đ

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 300mm , Black VRAF01-S30

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 300mm , Black VRAF01-S30

Fix Shelf Depth 300mm, Black..

Đơn giá chưa VAT

461.000 đ

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 300mm , Light Grey VRAF01GS30

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 300mm , Light Grey VRAF01GS30

Fix Shelf Depth 300mm, Light Grey..

Đơn giá chưa VAT

382.000 đ

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 450mm , Black VRAF01-45

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 450mm , Black VRAF01-45

Fix Shelf Depth 450mm, Black..

Đơn giá chưa VAT

461.000 đ

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 450mm , Light Grey VRAF01G45

Khay cố định tủ mạng Vietrack Depth 450mm , Light Grey VRAF01G45

Fix Shelf Depth 450mm, Light Grey..

Đơn giá chưa VAT

537.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 104 (7 trang)