HASIVO

Switch HASIVO F5800W-10S-8G

Switch HASIVO F5800W-10S-8G

Switch quang - 10 cổng quang, 8 cổng mạng gigabit, Management..

Đơn giá chưa VAT

7.271.000 đ

Switch HASIVO F5800W-18S-8G

Switch HASIVO F5800W-18S-8G

Switch quang - 18 cổng quang, 8 cổng mạng gigabit, Management..

Đơn giá chưa VAT

10.175.000 đ

Switch HASIVO S1100W-9S-2G

Switch HASIVO S1100W-9S-2G

Switch quang - 9 cổng quang, 2 cổng mạng gigabit,..

Đơn giá chưa VAT

5.816.000 đ

Switch mạng PoE 24 cổng Gigabit POE+4 cổng COMBO Hasivo S5800P-24G4COMBO

Switch mạng PoE 24 cổng Gigabit POE+4 cổng COMBO Hasivo S5800P-24G4COMBO

Switch mạng PoE S5800P-24G4COMBO, 24 cổng Gigabit POE+4 cổng COMBO, công suất 400W..

Đơn giá chưa VAT

7.975.000 đ

Switch mạng PoE 4 cổng FE 10/100 POE, 2 cổng 10/100 Uplink Hasivo S1200P-4F-2F

Switch mạng PoE 4 cổng FE 10/100 POE, 2 cổng 10/100 Uplink Hasivo S1200P-4F-2F

Switch mạng PoE S1200P-4F-2F, 4 cổng FE 10/100 POE, 2 cổng 10/100 Uplink, công suất 80W..

Đơn giá chưa VAT

825.000 đ

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S1200P-8G-2G

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S1200P-8G-2G

Switch mạng PoE S1200P-8G-2G, 8 cổng GE 10/100/1000 POE, 2 cổng Giga Uplink, công suất 150W..

Đơn giá chưa VAT

2.365.000 đ

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S2600P-16G-2TS

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S2600P-16G-2TS

Switch mạng PoE S2600P-16G-2TS, 16 cổng gigabit POE+2Gigabit uplink+2S quang uplink, công suất 300W..

Đơn giá chưa VAT

6.545.000 đ

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S5800P-16G-2TS

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S5800P-16G-2TS

Switch mạng PoE S5800P-16G-2TS, 16 cổng gigabit POE+2Gigabit uplink+2S quang uplink, công suất 300W..

Đơn giá chưa VAT

6.545.000 đ

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S5800P-24G-4TC

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S5800P-24G-4TC

Switch mạng PoE S5800P-24G-4TC, 24 cổng Gigabit POE+4 cổng COMBO, công suất 400W..

Đơn giá chưa VAT

7.975.000 đ

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S600P-4G-1G

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 HASIVO S600P-4G-1G

Switch mạng PoE S600P-4G-1G, 4 cổng GE 10/100/1000 POE, 1 cổng giga Uplink, công suất 80W..

Đơn giá chưa VAT

1.265.000 đ

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 Management HASIVO S1200WP-8G-2G

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 Management HASIVO S1200WP-8G-2G

Switch mạng PoE SW1200P-8G-2G, 8 cổng GE 10/100/1000 POE, 2 cổng Giga Uplink, công suất 150W, Manage..

Đơn giá chưa VAT

3.905.000 đ

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 Management HASIVO S2600WP-16G-2TS

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 Management HASIVO S2600WP-16G-2TS

Switch mạng PoE S2600WP-16G-2TS, 16 cổng gigabit POE+2Gigabit uplink+2S quang uplink, công suất 300W..

Đơn giá chưa VAT

9.075.000 đ

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 Management HASIVO S5800WP-24G-4TC

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 Management HASIVO S5800WP-24G-4TC

Switch mạng PoE S5800WP-24G-4TC, 24 cổng Gigabit POE+4 cổng COMBO, công suất 400W, Managed..

Đơn giá chưa VAT

13.178.000 đ

Switch PoE thường 10/100 HASIVO FiberPoE-4F-1S

Switch PoE thường 10/100 HASIVO FiberPoE-4F-1S

Switch mạng PoE FiberPoE-4F-1S, 4 cổng FE 10/100 POE, 1 quang sfp uplink, kích thước: (300x220x30)mm..

Đơn giá chưa VAT

1.859.000 đ

Switch PoE thường 10/100 HASIVO POE108GM

Switch PoE thường 10/100 HASIVO POE108GM

Bộ chuyển đổi quang điện PoE, 1 đầu vào quang, 1 đầu ra PoE 30W, tốc độ Gigabit..

Đơn giá chưa VAT

869.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 20 (2 trang)