B&TON

Bộ chia mạng 16 x 100m-T(X) s and 2×Gigabit combo s , SFP Wintop YT-CS1018-2GF2GT16T

Bộ chia mạng 16 x 100m-T(X) s and 2×Gigabit combo s , SFP Wintop YT-CS1018-2GF2GT16T

Bộ chia mạng 16×100Base-T(X) ports and 2×Gigabit combo ports, SFP socket WINTOP YT-CS1018-2GF2GT16..

Đơn giá chưa VAT

2.197.000 đ

Bộ chia mạng 2 x Gigabit-T(X) s and 16 x 100m-F(X) , SFP Wintop YT-DS1018-16F2GT

Bộ chia mạng 2 x Gigabit-T(X) s and 16 x 100m-F(X) , SFP Wintop YT-DS1018-16F2GT

Bộ chia mạng 2×1000Base-T(X) ports and 16×100Base-F(X), SFP socket WINTOP YT-DS1018-16F2GT..

Đơn giá chưa VAT

4.018.000 đ

Bộ chia mạng 24 x 100m-T(X) s and 2×Gigabit combo s , SFP Wintop YT-CS1026-2GF2GT24T

Bộ chia mạng 24 x 100m-T(X) s and 2×Gigabit combo s , SFP Wintop YT-CS1026-2GF2GT24T

Bộ chia mạng 24×100Base-T(X) ports and 2×Gigabit combo ports, SFP socket WINTOP YT-CS1026-2GF2GT24..

Đơn giá chưa VAT

2.535.000 đ

Bộ chia mạng 4 x 100m-T(X) s and 1 x 100m-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS205-1F4T

Bộ chia mạng 4 x 100m-T(X) s and 1 x 100m-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS205-1F4T

Bộ chia mạng 4×100Base-T(X) ports and 1×100Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC WINTOP YT-DS205-1..

Đơn giá chưa VAT

654.000 đ

Bộ chia mạng 4 x 100m-T(X) s and 1 x Gigabit-T(X) Wintop YT-DS205-1GT4T

Bộ chia mạng 4 x 100m-T(X) s and 1 x Gigabit-T(X) Wintop YT-DS205-1GT4T

Bộ chia mạng 4×100Base-T(X) ports and 1×1000Base-T(X) port WINTOP YT-DS205-1GT4T..

Đơn giá chưa VAT

1.112.000 đ

Bộ chia mạng 5 x 100m-T(X) s Wintop YT-DS205-5T

Bộ chia mạng 5 x 100m-T(X) s Wintop YT-DS205-5T

Bộ chia mạng 5×100Base-T(X) ports WINTOP YT-DS205-5T..

Đơn giá chưa VAT

654.000 đ

Bộ chia mạng 8 x 100m-T(X) s and 1 x 100m-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS209-1F8T

Bộ chia mạng 8 x 100m-T(X) s and 1 x 100m-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS209-1F8T

Bộ chia mạng 8×100Base-T(X) ports and 1×100Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC WINTOP YT-DS209-1..

Đơn giá chưa VAT

798.000 đ

Bộ chia mạng Gigabit 1 x Gigabit-T(X) s and 1 x Gigabit-F(X) , Multi-mode , 500m , SC Wintop YT-MC102-1GF1GT(M)

Bộ chia mạng Gigabit 1 x Gigabit-T(X) s and 1 x Gigabit-F(X) , Multi-mode , 500m , SC Wintop YT-MC102-1GF1GT(M)

Bộ chia mạng Gigabit 1×1000Base-T(X) ports and 1×1000Base-F(X) port, Multi-mode, 500m, SC WINTOP Y..

Đơn giá chưa VAT

825.000 đ

Bộ chia mạng Gigabit 1 x Gigabit-T(X) s and 1 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-MC102-1GF1GT(S)

Bộ chia mạng Gigabit 1 x Gigabit-T(X) s and 1 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-MC102-1GF1GT(S)

Bộ chia mạng Gigabit 1×1000Base-T(X) ports and 1×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC WINTOP ..

Đơn giá chưa VAT

825.000 đ

Bộ chia mạng Gigabit 12 x Gigabit-T(X) s and 12 x Gigabit-F(X) , SFP , Managed Wintop YT-CS7024-12GF12GT

Bộ chia mạng Gigabit 12 x Gigabit-T(X) s and 12 x Gigabit-F(X) , SFP , Managed Wintop YT-CS7024-12GF12GT

Bộ chia mạng Gigabit 12×1000Base-T(X) ports and 12×1000Base-F(X), SFP socket, Managed WINTOP YT-CS..

Đơn giá chưa VAT

5.805.000 đ

Bộ chia mạng Gigabit 12 x Gigabit-T(X) s and 12 x Gigabit-X , SFP Wintop YT-CS1024-12GF12GT

Bộ chia mạng Gigabit 12 x Gigabit-T(X) s and 12 x Gigabit-X , SFP Wintop YT-CS1024-12GF12GT

Bộ chia mạng Gigabit 12×1000Base-T(X) ports and 12×1000Base-X,SFP socket WINTOP YT-CS1024-12GF12GT..

Đơn giá chưa VAT

4.809.000 đ

Bộ chia mạng Gigabit 4 x Gigabit-T(X) s and 1 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS205-1GF4GT

Bộ chia mạng Gigabit 4 x Gigabit-T(X) s and 1 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS205-1GF4GT

Bộ chia mạng Gigabit 4×1000Base-T(X) ports and 1×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC WINTOP ..

Đơn giá chưa VAT

867.000 đ

Bộ chia mạng Gigabit 4 x Gigabit-T(X) s and 2 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC , Managed Wintop YT-DS606-2GF4GT

Bộ chia mạng Gigabit 4 x Gigabit-T(X) s and 2 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC , Managed Wintop YT-DS606-2GF4GT

Bộ chia mạng Gigabit 4×1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC, Manage..

Đơn giá chưa VAT

2.130.000 đ

Bộ chia mạng Gigabit 4 x Gigabit-T(X) s and 2 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS106-2GF4GT

Bộ chia mạng Gigabit 4 x Gigabit-T(X) s and 2 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS106-2GF4GT

Bộ chia mạng Gigabit 4×1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC WINTOP ..

Đơn giá chưa VAT

1.527.000 đ

Bộ chia mạng Gigabit 5 x Gigabit-T(X) s and 1 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS106-1GF5GT

Bộ chia mạng Gigabit 5 x Gigabit-T(X) s and 1 x Gigabit-F(X) , SM , 20Km , SC Wintop YT-DS106-1GF5GT

Bộ chia mạng Gigabit 5×1000Base-T(X) ports and 1×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC WINTOP ..

Đơn giá chưa VAT

1.251.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 135 (9 trang)