WINTOP

Switch công nghiệp 100/1000Mbps Gigabit 4- 1000Baes-T(X) + 1- 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail, DC9-60V WINTOP YT-RS205-1GF4GT

Switch công nghiệp 100/1000Mbps Gigabit 4- 1000Baes-T(X) + 1- 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail, DC9-60V WINTOP YT-RS205-1GF4GT

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100/1000Mbps Gigabit 4-port 1000Baes-T(X) + 1-port 1000Base-X(SFP sl..

Đơn giá chưa VAT

1,667,000 đ

Switch công nghiệp 100/1000Mbps Gigabit 5- 1000Base-T(X), DIN Rail, DC18-75V WINTOP YT-RS205-5GT

Switch công nghiệp 100/1000Mbps Gigabit 5- 1000Base-T(X), DIN Rail, DC18-75V WINTOP YT-RS205-5GT

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100/1000Mbps Gigabit 5-port 1000Base-T(X), DIN Rail, DC18-75V WINTOP..

Đơn giá chưa VAT

1,564,000 đ

Switch công nghiệp 100/1000Mbps Gigabit 8- 1000Baes-T(X) + 2- 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS2010-2GF8GT

Switch công nghiệp 100/1000Mbps Gigabit 8- 1000Baes-T(X) + 2- 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS2010-2GF8GT

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100/1000Mbps Gigabit 8-port 1000Baes-T(X) + 2-port 1000Base-X(SFP sl..

Đơn giá chưa VAT

4,285,000 đ

Switch công nghiệp 100/1000Mbps Gigabit 8- 1000Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-8GT

Switch công nghiệp 100/1000Mbps Gigabit 8- 1000Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-8GT

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100/1000Mbps Gigabit 8-port 1000Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP..

Đơn giá chưa VAT

3,080,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 16- 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS2016L-16T

Switch công nghiệp 100Mbps 16- 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS2016L-16T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 16-port 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS2016L-1..

Đơn giá chưa VAT

2,095,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 4- 100Base-T(X)+1- 100Base-FX (SM/DF/20Km/SC) , DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS205-1F4T

Switch công nghiệp 100Mbps 4- 100Base-T(X)+1- 100Base-FX (SM/DF/20Km/SC) , DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS205-1F4T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 4-port 100Base-T(X)+1-port 100Base-FX (Single-mode/dual fibe..

Đơn giá chưa VAT

1,667,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 4-s 100Baes-T(X)+4-s 100Base-FX (SM/DF/20Km/SC) , DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-4F4T

Switch công nghiệp 100Mbps 4-s 100Baes-T(X)+4-s 100Base-FX (SM/DF/20Km/SC) , DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-4F4T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 4-ports 100Baes-T(X)+4-ports 100Base-FX (Single-mode/dual fi..

Đơn giá chưa VAT

3,616,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 4-s 100Baes-T(X)+4-s 100Base-FX (SM/DF/20Km/SC) , DIN Rail, DC18~75V, MANAGED WINTOP YT-RS608-4F4T

Switch công nghiệp 100Mbps 4-s 100Baes-T(X)+4-s 100Base-FX (SM/DF/20Km/SC) , DIN Rail, DC18~75V, MANAGED WINTOP YT-RS608-4F4T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 4-ports 100Baes-T(X)+4-ports 100Base-FX (Single-mode/dual fi..

Đơn giá chưa VAT

4,352,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 5- 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS205-5T

Switch công nghiệp 100Mbps 5- 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS205-5T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 5-port 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS205-5T..

Đơn giá chưa VAT

1,458,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 6-s 100Baes-T(X)+2-s 100Base-FX (SM/DF/20Km/SC) , DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-2F6T

Switch công nghiệp 100Mbps 6-s 100Baes-T(X)+2-s 100Base-FX (SM/DF/20Km/SC) , DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-2F6T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 6-ports 100Baes-T(X)+2-ports 100Base-FX (Single-mode/dual fi..

Đơn giá chưa VAT

4,085,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 8- 100Baes-T(X) + 2- 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS2010-2GF8T

Switch công nghiệp 100Mbps 8- 100Baes-T(X) + 2- 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS2010-2GF8T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 8-port 100Baes-T(X) + 2-port 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail..

Đơn giá chưa VAT

3,348,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 8- 100Baes-T(X) + 2- 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail, DC18~75V with management WINTOP YT-RS6010-2GF8T

Switch công nghiệp 100Mbps 8- 100Baes-T(X) + 2- 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail, DC18~75V with management WINTOP YT-RS6010-2GF8T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 8-port 100Baes-T(X) + 2-port 1000Base-X(SFP slots), DIN Rail..

Đơn giá chưa VAT

4,018,000 đ

Switch công nghiệp 100Mbps 8- 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-8T

Switch công nghiệp 100Mbps 8- 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-8T

Switch công nghiệp DIN-Rail 10/100Mbps 8-port 100Base-T(X), DIN Rail, DC18~75V WINTOP YT-RS208-8T..

Đơn giá chưa VAT

2,704,000 đ

Switch công nghiệp DIN-Rail PoE 10/100/1000Mbps 8 x GigabitT-(X) P.S.E. s + 2 x Gigabit-X,SFP , DIN Rail, DC46~75V WINTOP YT-RS2010-2GF8GT-AT

Switch công nghiệp DIN-Rail PoE 10/100/1000Mbps 8 x GigabitT-(X) P.S.E. s + 2 x Gigabit-X,SFP , DIN Rail, DC46~75V WINTOP YT-RS2010-2GF8GT-AT

Switch công nghiệp DIN-Rail PoE 10/100/1000Mbps 8×1000BaseT-(X) P.S.E. ports + 2×1000Base-X,SFP soc..

Đơn giá chưa VAT

4,754,000 đ

Switch công nghiệp DIN-Rail PoE 10/100Mbps 4 x 100m-T(X) P.S.E.s + 1 x 100m-FX (SM, DF, 20Km, SC) s , DIN Rail, DC46-75V WINTOP YT-RS205-1F4T-AT

Switch công nghiệp DIN-Rail PoE 10/100Mbps 4 x 100m-T(X) P.S.E.s + 1 x 100m-FX (SM, DF, 20Km, SC) s , DIN Rail, DC46-75V WINTOP YT-RS205-1F4T-AT

Switch công nghiệp DIN-Rail PoE 10/100Mbps 4×100Base-T(X) P.S.E.ports + 1×100Base-FX (Single-mode, ..

Đơn giá chưa VAT

4,544,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 35 (3 trang)