RUIJIE

Bộ chia mạng 10 port Gigabit Ruijie RG-EG3230

Bộ chia mạng 10 port Gigabit Ruijie RG-EG3230

10-Port Gigabit Cloud Managed Gataway, 8 Gigabit Ethernet connection Ports, 2 SFP+ Solts,Support 100..

Đơn giá chưa VAT

10.602.000 đ

Bộ chia mạng 10-Port Gigabit Cloud Managed Gataway Ruijie RG-EG210G-P

Bộ chia mạng 10-Port Gigabit Cloud Managed Gataway Ruijie RG-EG210G-P

10-Port Gigabit Cloud Managed Gataway, support up to 8 POE/POE+ ports with 70W POE Power budget, up ..

Đơn giá chưa VAT

2.865.000 đ

Bộ chia mạng 16-Port Gigabit Smart Switch Ruijie RG-ES216GC

Bộ chia mạng 16-Port Gigabit Smart Switch Ruijie RG-ES216GC

16-Port Gigabit Smart Switch, 16 Gigabit RJ45 Ports,19-inch Rack-mountable Steel Case..

Đơn giá chưa VAT

1.944.000 đ

Bộ chia mạng 18-Port Gigabit Smart POE Switch Ruijie RG-ES218GC-P

Bộ chia mạng 18-Port Gigabit Smart POE Switch Ruijie RG-ES218GC-P

18-Port Gigabit Smart POE Switch, 16 Gigabit RJ45 Ports , including 16 POE/POE+ Ports, 2 SFP Slots, ..

Đơn giá chưa VAT

4.052.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port 10G L2 Managed POE Switch Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS-P

Bộ chia mạng 24-Port 10G L2 Managed POE Switch Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS-P

24-Port 10G L2 Managed POE Switch, 24 Gigabit RJ45 , POE/POE+ Ports, 4 *10G SFP+ Slots, 370W PoE pow..

Đơn giá chưa VAT

11.633.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port 10G L2 Managed Switch Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS

Bộ chia mạng 24-Port 10G L2 Managed Switch Ruijie RG-NBS3200-24GT4XS

24-Port 10G L2 Managed Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports, 4 *10G SFP+ Slots,19-inch Rack-mountable Steel..

Đơn giá chưa VAT

6.118.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port 10G L2+ Managed Switch Ruijie RG-NBS5200-24GT4XS

Bộ chia mạng 24-Port 10G L2+ Managed Switch Ruijie RG-NBS5200-24GT4XS

24-Port 10G L2+ Managed Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports, 4 *10G SFP+ Slots,19-inch Rack-mountable Stee..

Đơn giá chưa VAT

6.808.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port Gigabit L2 Managed POE Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P

Bộ chia mạng 24-Port Gigabit L2 Managed POE Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P

24-Port Gigabit L2 Managed POE Switch, 24 Gigabit RJ45 , POE/POE+ Ports, 4 SFP Slots, 370W PoE power..

Đơn giá chưa VAT

6.532.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port Gigabit L2 Managed Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP

Bộ chia mạng 24-Port Gigabit L2 Managed Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP

24-Port Gigabit L2 Managed Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports, 4 SFP Slots, 19-inch Rack-mountable Steel ..

Đơn giá chưa VAT

2.865.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch Ruijie RG-NBS5100-24GT4SFP

Bộ chia mạng 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch Ruijie RG-NBS5100-24GT4SFP

24-Port Gigabit L2+ Managed Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports, 4 SFP Ports,19-inch Rack-mountable Steel ..

Đơn giá chưa VAT

4.713.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port Gigabit Smart Switch Ruijie RG-ES224GC

Bộ chia mạng 24-Port Gigabit Smart Switch Ruijie RG-ES224GC

24-Port Gigabit Smart Switch, 24 Gigabit RJ45 Ports,19-inch , Rack-mountable Steel Case..

Đơn giá chưa VAT

2.491.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port SFP L2 Managed Switch Ruijie RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

Bộ chia mạng 24-Port SFP L2 Managed Switch Ruijie RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

24-Port SFP L2 Managed Switch, 24 SFP Slots, 8 Gigabit RJ45 Combo Ports, 4 *10G SFP+ Slots, 19-inch ..

Đơn giá chưa VAT

9.566.000 đ

Bộ chia mạng 24-Port SFP L2+ Managed Switch Ruijie RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

Bộ chia mạng 24-Port SFP L2+ Managed Switch Ruijie RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

24-Port SFP L2+ Managed Switch, 24 SFP Slots, 8 Gigabit RJ45 Combo Ports,4 *10G SFP+ Slots,19-inch R..

Đơn giá chưa VAT

12.458.000 đ

Bộ chia mạng 26-Port Gigabit Smart POE Switch Ruijie RG-ES226GC-P

Bộ chia mạng 26-Port Gigabit Smart POE Switch Ruijie RG-ES226GC-P

26-Port Gigabit Smart POE Switch, 24 Gigabit RJ45 , POE/POE+ Ports, 2 SFP Slots, 370W PoE power budg..

Đơn giá chưa VAT

5.651.000 đ

Bộ chia mạng 48-Port 10G L2 Managed POE Switch Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS-P

Bộ chia mạng 48-Port 10G L2 Managed POE Switch Ruijie RG-NBS3200-48GT4XS-P

48-Port 10G L2 Managed POE Switch, 48 Gigabit RJ45 , POE/POE+ Ports,4 *10G SFP+ Slots, 370W PoE Powe..

Đơn giá chưa VAT

20.729.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 80 (6 trang)