PANASONIC

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN25249

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN25249

Swtich-S24GPWR (24 10/100/1000T PoE ports)..

Đơn giá chưa VAT

23,190,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN26161

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN26161

ZEQUO 2210 (20 10/100/1000T ports)..

Đơn giá chưa VAT

34,860,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN26241

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN26241

ZEQUO 2200 (28 10/100/1000T ports)..

Đơn giá chưa VAT

41,660,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28058

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28058

Swtich-M5eGLPWR+ (4 10/100/1000T PoE+ ports)..

Đơn giá chưa VAT

15,530,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28080K

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28080K

Swtich-M8eG (8 10/100/1000T ports)..

Đơn giá chưa VAT

9,630,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28088

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28088

Swtich-M8eGLPWR+ (8 10/100/1000T PoE+ ports)..

Đơn giá chưa VAT

19,120,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28128

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28128

Swtich-M12eGLPWR+ (12 10/100/1000T PoE+ ports)..

Đơn giá chưa VAT

23,680,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28160K

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28160K

Swtich-M16eG (16 10/100/1000T ports)..

Đơn giá chưa VAT

10,980,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28168

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28168

Swtich-M16eGLPWR+ (16 10/100/1000T PoE+ ports)..

Đơn giá chưa VAT

23,710,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28240K

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28240K

Swtich-M24eG (24 10/100/1000T ports)..

Đơn giá chưa VAT

12,420,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28248

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28248

Swtich-M24eGLPWR+ (24 10/100/1000T PoE+ ports)..

Đơn giá chưa VAT

31,720,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28480K

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN28480K

Swtich-M48eG (48 10/100/1000T ports)..

Đơn giá chưa VAT

25,090,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN36240E

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN36240E

ZEQUO 6400 (24 10/100/1000T ports)..

Đơn giá chưa VAT

143,960,000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN36242E

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch PANASONIC PN36242E

ZEQUO 6500 (24 SFP ports)..

Đơn giá chưa VAT

146,270,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)