PANASONIC

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN25249

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN25249

Swtich-S24GPWR ( 24 10/100/1000T PoE ports )..

Đơn giá chưa VAT

23.190.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN26161

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN26161

ZEQUO 2210 ( 20 10/100/1000T ports )..

Đơn giá chưa VAT

34.860.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN26241

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN26241

ZEQUO 2200 ( 28 10/100/1000T ports )..

Đơn giá chưa VAT

41.660.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28058

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28058

Swtich-M5eGLPWR+ ( 4 10/100/1000T PoE+ ports )..

Đơn giá chưa VAT

15.530.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28080K

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28080K

Swtich-M8eG ( 8 10/100/1000T ports )..

Đơn giá chưa VAT

9.630.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28088

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28088

Swtich-M8eGLPWR+ ( 8 10/100/1000T PoE+ ports )..

Đơn giá chưa VAT

19.120.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28128

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28128

Swtich-M12eGLPWR+ ( 12 10/100/1000T PoE+ ports )..

Đơn giá chưa VAT

23.680.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28160K

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28160K

Swtich-M16eG ( 16 10/100/1000T ports )..

Đơn giá chưa VAT

10.980.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28168

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28168

Swtich-M16eGLPWR+ ( 16 10/100/1000T PoE+ ports )..

Đơn giá chưa VAT

23.710.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28240K

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28240K

Swtich-M24eG ( 24 10/100/1000T ports )..

Đơn giá chưa VAT

12.420.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28248

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28248

Swtich-M24eGLPWR+ ( 24 10/100/1000T PoE+ ports )..

Đơn giá chưa VAT

31.720.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28480K

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN28480K

Swtich-M48eG ( 48 10/100/1000T ports )..

Đơn giá chưa VAT

25.090.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN36240E

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN36240E

ZEQUO 6400 ( 24 10/100/1000T ports )..

Đơn giá chưa VAT

143.960.000 đ

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN36242E

Bộ chia mạng Giga PoE/PoE+ Switch Panasonic PN36242E

ZEQUO 6500 ( 24 SFP ports )..

Đơn giá chưa VAT

146.270.000 đ

Thiết bị chuyển mạch 10 cổng Panasonic PN25101-SG GA-AS10T

Thiết bị chuyển mạch 10 cổng Panasonic PN25101-SG GA-AS10T

GA-AS10T..

Đơn giá chưa VAT

11.231.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 49 (4 trang)