HP

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH018A

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH018A

HP 1420-24G-2SFP+ 10G Uplink Switch24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports2 fixed 1000/10000 SFP+ por..

Đơn giá chưa VAT

8.138.000 đ

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH019A

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH019A

HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 portsThis product provides PoE or PoE..

Đơn giá chưa VAT

8.052.000 đ

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH327A

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH327A

HPE OfficeConnect 5G Switch5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports..

Đơn giá chưa VAT

987.000 đ

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH328A

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH328A

HPE OfficeConnect 5G PoE+ (32W) Switch5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports..

Đơn giá chưa VAT

2.502.000 đ

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH330A

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH330A

HPE OfficeConnect 1420 8G PoE+ (64W) Switch8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports..

Đơn giá chưa VAT

3.541.000 đ

Bộ chia mạng HP 1810 SMART Switch Series J9800A

Bộ chia mạng HP 1810 SMART Switch Series J9800A

HP 1810-8 Switch 7 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 1 RJ45 10/100/1000 ports..

Đơn giá chưa VAT

1.740.000 đ

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9982A

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9982A

HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 autosensing 10/100/..

Đơn giá chưa VAT

4.658.000 đ

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9983A

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9983A

HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing 10/..

Đơn giá chưa VAT

8.043.000 đ

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9984A

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9984A

HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing 10/..

Đơn giá chưa VAT

17.835.000 đ

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL169A

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL169A

HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch6 RJ-45 1/10GBASE-T ports + 2 Dual Personality SFP+ ..

Đơn giá chưa VAT

18.614.000 đ

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL170A

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL170A

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T p..

Đơn giá chưa VAT

12.381.000 đ

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL171A

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL171A

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T p..

Đơn giá chưa VAT

20.563.000 đ

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL172A

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL172A

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ..

Đơn giá chưa VAT

16.493.000 đ

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL173A

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL173A

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-..

Đơn giá chưa VAT

28.311.000 đ

Bộ chia mạng HP 1910 Managed Switch Series JG536A

Bộ chia mạng HP 1910 Managed Switch Series JG536A

HP 1910-8 Switch8 RJ-45 autosensing 10/100 + 2 10/100/1000porrt..

Đơn giá chưa VAT

2.728.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 113 (8 trang)