HP

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH327A

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH327A

HPE OfficeConnect 5G Switch5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports..

Đơn giá chưa VAT

897.000 đ

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH328A

Bộ chia mạng HP 1420 Switch Series JH328A

HPE OfficeConnect 5G PoE+ (32W) Switch5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports..

Đơn giá chưa VAT

2.275.000 đ

Bộ chia mạng HP 1810 SMART Switch Series J9800A

Bộ chia mạng HP 1810 SMART Switch Series J9800A

HP 1810-8 Switch 7 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 1 RJ45 10/100/1000 ports..

Đơn giá chưa VAT

1.582.000 đ

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9982A

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9982A

HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 autosensing 10/100/..

Đơn giá chưa VAT

4.235.000 đ

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9984A

Bộ chia mạng HP 1820 SMART Switch Series J9984A

HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing 10/..

Đơn giá chưa VAT

16.214.000 đ

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL169A

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL169A

HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch6 RJ-45 1/10GBASE-T ports + 2 Dual Personality SFP+ ..

Đơn giá chưa VAT

16.922.000 đ

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL171A

Bộ chia mạng HP 1850 SMART Switch Series JL171A

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T p..

Đơn giá chưa VAT

18.694.000 đ

Bộ chia mạng HP 1910 Managed Switch Series JG536A

Bộ chia mạng HP 1910 Managed Switch Series JG536A

HP 1910-8 Switch8 RJ-45 autosensing 10/100 + 2 10/100/1000porrt..

Đơn giá chưa VAT

2.480.000 đ

Bộ chia mạng HP 1910 Managed Switch Series JG537A

Bộ chia mạng HP 1910 Managed Switch Series JG537A

HP 1910-8 -PoE+ ( 62W ) Switch8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports..

Đơn giá chưa VAT

4.235.000 đ

Bộ chia mạng HP 1910 Managed Switch Series JG539A

Bộ chia mạng HP 1910 Managed Switch Series JG539A

HP 1910-24-PoE+ ( 180W ) Switch24 RJ-45 auto-negotiating 10/100 ports + 2 SFP..

Đơn giá chưa VAT

7.242.000 đ

Bộ chia mạng HP 1950 Managed Switch Series JH295A

Bộ chia mạng HP 1950 Managed Switch Series JH295A

HPE 1950 12XGT 4SFP+ Switch..

Đơn giá chưa VAT

35.340.000 đ

Bộ chia mạng HP 5130 HPE FlexNetwork 5130 EI Switch Series JG933A

Bộ chia mạng HP 5130 HPE FlexNetwork 5130 EI Switch Series JG933A

HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch16 SFP 100/1000 Mbps ports + 8 SFP dual-personality ports; 100/1000Ba..

Đơn giá chưa VAT

42.109.000 đ

Bộ chia mạng HP 5130 HPE FlexNetwork 5130 EI Switch Series JG934A

Bộ chia mạng HP 5130 HPE FlexNetwork 5130 EI Switch Series JG934A

HP 5130-48G-4SFP+ EI Switch48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ por..

Đơn giá chưa VAT

45.000.000 đ

Bộ chia mạng HP 5130 HPE FlexNetwork 5130 EI Switch Series JG937A

Bộ chia mạng HP 5130 HPE FlexNetwork 5130 EI Switch Series JG937A

HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10..

Đơn giá chưa VAT

68.398.000 đ

Bộ chia mạng HP Aruba 2530 24 J9782A

Bộ chia mạng HP Aruba 2530 24 J9782A

HP Switch 2530-24 (J9782A)- 24 RJ-45 autosensing 10/100 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u..

Đơn giá chưa VAT

6.909.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 113 (8 trang)