SOARNEX

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG130-10-123W

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG130-10-123W

EG130-10-123W8 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 2 Port SFPTổng số port PoE: 8 (Port 1 - 8) Tổng..

Đơn giá chưa VAT

3.430.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG130-20-185W

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG130-20-185W

EG130-20-185W16 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 4 Port Combo GigabitTổng số port PoE: 16 (Port..

Đơn giá chưa VAT

6.850.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG210-10-123W

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG210-10-123W

EG210-10-123W8 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 2 Port SFPTổng số port PoE: 8 (Port 1 - 8) Tổng..

Đơn giá chưa VAT

3.560.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG210-20-185W

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG210-20-185W

EG210-20-185W16 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 4 Port Combo GigabitTổng số port PoE: 16 (Port..

Đơn giá chưa VAT

6.850.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG210-28-370W

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG210-28-370W

EG210-28-370W24 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 4 Port Combo GigabitTổng số port PoE: 24 (Port..

Đơn giá chưa VAT

9.870.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG210-52-740W

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EG210-52-740W

EG210-52-740W48 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 4 Port Combo GigabitTổng số port PoE: 48 (Port..

Đơn giá chưa VAT

19.050.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP100-05-31

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP100-05-31

EP100-05-315 Port 10/100/1000Mbps Gigabit EthernetTổng số port PoE: 4 (Port 1 - 4) Tổng số port Ethe..

Đơn giá chưa VAT

1.640.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP100-08-31

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP100-08-31

EP100-08-318 Port 10/100Mbps Fast EthernetTổng số port PoE: 4 (Port 1 - 4)Tổng số port Ethernet: 4 (..

Đơn giá chưa VAT

1.230.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP100-08-62

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP100-08-62

EP100-08-628 Port 10/100/1000Mbps Gigabit EthernetTổng số port PoE: 4 (Port 1 - 4)Tổng số port Ether..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP120-08-123

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP120-08-123

EP120-08-1238 Port 10/100/1000Mbps Gigabit EthernetTổng số port PoE: 8 (Port 1 - 8) Tổng công suất P..

Đơn giá chưa VAT

3.150.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP120-16-246

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP120-16-246

EP120-16-24616 Port 10/100/1000Mbps Gigabit EthernetTổng số port PoE: 16 (Port 1 - 16) Tổng công suấ..

Đơn giá chưa VAT

6.440.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP120-24-370

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP120-24-370

EP120-24-37024 Port 10/100/1000Mbps Gigabit EthernetTổng số port PoE: 24 (Port 1 - 24) Tổng công suấ..

Đơn giá chưa VAT

8.220.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP220-10-78

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP220-10-78

EP220-10-788 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 2 Port SFP1 Port Console RJ45Tổng số port PoE: 8 ..

Đơn giá chưa VAT

4.110.000 đ

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP220-28-370

Bộ chia mạng cấp nguồn POE Soarnex EP220-28-370

EP220-28-37024 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 4 Port SFP1 Port Console RJ45Tổng số port PoE: ..

Đơn giá chưa VAT

11.790.000 đ

Bộ chia mạng Soarnex ES220-28

Bộ chia mạng Soarnex ES220-28

ES220-2824 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 4 Port SFP1 Port Console RJ45..

Đơn giá chưa VAT

5.070.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 16 (2 trang)