IP-COM

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 16 cổng IP-Com G1016D

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 16 cổng IP-Com G1016D

UNMANAGED SWITCH (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 16 cổng)Chuẩn : IEEE802.3/u/x/abCổng kết nối : 16 GE po..

Đơn giá chưa VAT

1.175.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 16 cổng IP-Com S3300-26-PWR-M

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 16 cổng IP-Com S3300-26-PWR-M

SWITCH POETiêu chuẩn : IEEE802.3/802.3u/802.3z/802.3x/802.3ab/802.3af/at. 802.1D/802.1W/802.1QCổng k..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 16 cổng POE IP-Com F1118P-16-150W

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 16 cổng POE IP-Com F1118P-16-150W

SWITCH POE (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 16 cổng POE Chuẩn : IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3ab/802.3af/a..

Đơn giá chưa VAT

2.920.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 24 cổng IP-Com F1024

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 24 cổng IP-Com F1024

UNMANAGED SWITCH (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 24 cổngChuẩn : IEEE802.3/u/xCổng kết nối : 24 FE portSw..

Đơn giá chưa VAT

889.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 24 cổng IP-Com G1024D

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 24 cổng IP-Com G1024D

UNMANAGED SWITCH (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 24 cổng)Chuẩn : IEEE802.3/u/x/abCổng kết nối : 24 GE po..

Đơn giá chưa VAT

1.456.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 24 cổng POE IP-Com F1126P-24-250W

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 24 cổng POE IP-Com F1126P-24-250W

SWITCH POE✅ Các cổng RJ45 Base-TX 24 * 10/100 Mbps để truyền dữ liệu và cung cấp năng lượng, các cổn..

Đơn giá chưa VAT

4.749.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 4 cổng IP-Com F1106P-4-63W

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 4 cổng IP-Com F1106P-4-63W

SWITCH POE (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 4 cổng )Chuẩn : IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3af/atCổng kết nố..

Đơn giá chưa VAT

638.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 4 cổng POE IP-Com S1105-4-PWR-H

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 4 cổng POE IP-Com S1105-4-PWR-H

SWITCH POE (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 4 cổng POE)Chuẩn : IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3af/atCổng kết..

Đơn giá chưa VAT

599.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 5 cổng IP-Com F1005

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 5 cổng IP-Com F1005

UNMANAGED SWITCH (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 5 cổng Chuẩn : IEEE802.3/u/xCổng kết nối : 5 FE portSwi..

Đơn giá chưa VAT

240.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 5 cổng IP-Com G1005

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 5 cổng IP-Com G1005

UNMANAGED SWITCH (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 5 cổng Chuẩn : IEEE802.3/u/x/abCổng kết nối : 5 GE port..

Đơn giá chưa VAT

359.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 5 cổng IP-Com S3300-10-PWR-M

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 5 cổng IP-Com S3300-10-PWR-M

SWITCH POETiêu chuẩn : IEEE802.3/802.3u/802.3z/802.3x/802.3ab/802.3af/at. 802.1D/802.1W/802.1QCổng k..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 8 cổng IP-Com F1109P-8-102W

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 8 cổng IP-Com F1109P-8-102W

SWITCH POE✅ Dễ dàng triển khai: thiết bị hỗ trợ cấp nguồn PoE lên đến 250m✅ Cung cấp năng lượng ổn đ..

Đơn giá chưa VAT

1.315.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 8 cổng IP-Com G1008

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 8 cổng IP-Com G1008

UNMANAGED SWITCH (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 8 cổng)Chuẩn : IEEE802.3/u/x/abCổng kết nối : 8 GE port..

Đơn giá chưa VAT

699.000 đ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 8 cổng IP-Com S3300-18-PWR-M

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 8 cổng IP-Com S3300-18-PWR-M

SWITCH POETiêu chuẩn : IEEE802.3/802.3u/802.3z/802.3x/802.3ab/802.3af/at. 802.1D/802.1W/802.1QCổng k..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 9 cổng IP-Com F1109D

Bộ chuyển mạch và cấp nguồn 9 cổng IP-Com F1109D

UNMANAGED SWITCH (bộ chuyển đổi và cấp nguồn 9 cổngChuẩn : IEEE802.3/u/xCổng kết nối : 9 FE portSwit..

Đơn giá chưa VAT

319.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 16 (2 trang)