iZiFi

Bộ chia mạng 24 cổng IZifi IS-C24G4S

Bộ chia mạng 24 cổng IZifi IS-C24G4S

Đặc tả:* 24 * Cổng Giga RJ45* 4 * Cổng 10Gbps SFP+* Hỗ trợ VLAN, QoS, PoE Management, Link aggregati..

Đơn giá chưa VAT

8.388.000 đ

Bộ chia mạng 48 cổng IZifi IS-C48G4S

Bộ chia mạng 48 cổng IZifi IS-C48G4S

Đặc tả:* 48 * Cổng Giga RJ45* 4 * Cổng 10Gbps SFP+* Hỗ trợ VLAN, QoS, Link aggregation, Spanning tre..

Đơn giá chưa VAT

13.188.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 16 cổng IZifi IS-M16F2S

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 16 cổng IZifi IS-M16F2S

Đặc tả* 16 * Cổng PoE 100Mbps RJ45* 2 * Cổng Giga RJ45* 2 * Cổng Giga SFP* 1 * Cổng Console* 4 chế đ..

Đơn giá chưa VAT

4.308.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 16 cổng IZifi IS-M16G1S

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 16 cổng IZifi IS-M16G1S

Đặc tả* 16 * Cổng PoE Giga RJ45* 2 * Cổng Giga SFP* 1 * Cổng Console* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend, ..

Đơn giá chưa VAT

5.508.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 16 cổng IZifi IS-U16F1G1S

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 16 cổng IZifi IS-U16F1G1S

Đặc tả* 16 * Cổng PoE 100Mbps RJ45* 2 * Cổng Giga RJ45 Uplink* 1 * Cổng Giga SFP Combo* 4 chế độ: AI..

Đơn giá chưa VAT

3.108.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 16 cổng IZifi IS-U16G2G

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 16 cổng IZifi IS-U16G2G

Đặc tả* 16 * Cổng PoE Giga RJ45* 2 * Cổng Giga SFP Uplink* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend(8), AI PoE, ..

Đơn giá chưa VAT

5.148.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 24 cổng IZifi IS-M24F2S

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 24 cổng IZifi IS-M24F2S

Đặc tả* 24 * Cổng PoE 100Mbps RJ45* 2 * Cổng Giga RJ45* 2 * Cổng Giga SFP* 1 * Cổng Console* 4 chế đ..

Đơn giá chưa VAT

5.628.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 24 cổng IZifi IS-M24G2S

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 24 cổng IZifi IS-M24G2S

Đặc tả:* 24 * Cổng PoE Giga RJ45* 2 * Cổng Giga SFP* 1 * Cổng Console* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend,..

Đơn giá chưa VAT

6.948.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 24 cổng IZifi IS-U24F2G

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 24 cổng IZifi IS-U24F2G

Đặc tả* 24 * Cổng PoE 100Mbps RJ45* 1 * Cổng Giga RJ45 Uplink* 1 * Cổng Giga SFP Combo* 4 chế độ: AI..

Đơn giá chưa VAT

4.188.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 24 cổng IZifi IS-U24G2G

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 24 cổng IZifi IS-U24G2G

Đặc tả* 24 * Cổng PoE Giga RJ45* 2 * Cổng Giga SFP Uplink* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend(8), AI PoE, ..

Đơn giá chưa VAT

6.228.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 4 cổng IZifi IS-U4F2F

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 4 cổng IZifi IS-U4F2F

Đặc tả* 4 * Cổng PoE 100Mbps RJ45* 2 * Cổng 100Mbps RJ45 Uplink* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend, AI Po..

Đơn giá chưa VAT

762.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 4 cổng IZifi IS-U4G2G

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 4 cổng IZifi IS-U4G2G

Đặc tả* 4 * Cổng PoE Giga RJ45* 2 * Cổng Giga RJ45 Uplink* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend, AI PoE, AI ..

Đơn giá chưa VAT

1.188.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 8 cổng IZifi IS-M8G2G

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 8 cổng IZifi IS-M8G2G

Đặc tả* 8 * Cổng PoE Giga RJ45* 2 * Cổng Giga SFP* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend, AI PoE, AI QoS* Hỗ ..

Đơn giá chưa VAT

2.388.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 8 cổng IZifi IS-U8F2F

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 8 cổng IZifi IS-U8F2F

Đặc tả* 8 * Cổng PoE 100Mbps RJ45* 2 * Cổng 100Mbps RJ45 Uplink* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend, AI Po..

Đơn giá chưa VAT

1.068.000 đ

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 8 cổng IZifi IS-U8F2G

Bộ chia mạng kèm nguồn POE 8 cổng IZifi IS-U8F2G

Đặc tả* 8 * Cổng PoE 100Mbps RJ45* 2 * Cổng Giga RJ45 Uplink* 4 chế độ: AI VLAN, AI Extend, AI PoE, ..

Đơn giá chưa VAT

1.500.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 16 (2 trang)