RUIJIE

Bản quyền phần mềm Ruijie RG-LIC-WS-128

Bản quyền phần mềm Ruijie RG-LIC-WS-128

..

Đơn giá chưa VAT

29.675.000 đ

Bản quyền phần mềm Ruijie RG-LIC-WS-16

Bản quyền phần mềm Ruijie RG-LIC-WS-16

..

Đơn giá chưa VAT

6.112.000 đ

Bản quyền phần mềm Ruijie RG-LIC-WS-32

Bản quyền phần mềm Ruijie RG-LIC-WS-32

..

Đơn giá chưa VAT

10.932.000 đ

Bo điều khiển Ruijie M7800C-CM

Bo điều khiển Ruijie M7800C-CM

..

Đơn giá chưa VAT

45.541.000 đ

Bo điều khiển Ruijie M7805C-CM

Bo điều khiển Ruijie M7805C-CM

..

Đơn giá chưa VAT

15.362.000 đ

Card mở rộng Ruijie M7800C-16SFP8XS-EA

Card mở rộng Ruijie M7800C-16SFP8XS-EA

..

Đơn giá chưa VAT

32.324.000 đ

Card mở rộng Ruijie M7800C-24GT24SFP4XS-EA

Card mở rộng Ruijie M7800C-24GT24SFP4XS-EA

..

Đơn giá chưa VAT

37.023.000 đ

Card mở rộng Ruijie M7800C-24SFP/12GT4XS-EA

Card mở rộng Ruijie M7800C-24SFP/12GT4XS-EA

..

Đơn giá chưa VAT

27.915.000 đ

Card mở rộng Ruijie M7800C-36GT12SFP4XS-EA

Card mở rộng Ruijie M7800C-36GT12SFP4XS-EA

..

Đơn giá chưa VAT

35.853.000 đ

Card mở rộng Ruijie M7800C-48GT4XS-EA

Card mở rộng Ruijie M7800C-48GT4XS-EA

..

Đơn giá chưa VAT

32.324.000 đ

Card mở rộng Ruijie M7800C-48GT4XS-P-EA

Card mở rộng Ruijie M7800C-48GT4XS-P-EA

..

Đơn giá chưa VAT

42.601.000 đ

Card mở rộng Ruijie M7800C-48SFP4XS-EA

Card mở rộng Ruijie M7800C-48SFP4XS-EA

..

Đơn giá chưa VAT

39.082.000 đ

Gateway Ruijie RG-EG3000XE

Gateway Ruijie RG-EG3000XE

..

Đơn giá chưa VAT

211.748.000 đ

Module mở rộng Ruijie M5000H-01QXS

Module mở rộng Ruijie M5000H-01QXS

..

Đơn giá chưa VAT

2.701.000 đ

Module mở rộng Ruijie M5000H-04XS

Module mở rộng Ruijie M5000H-04XS

..

Đơn giá chưa VAT

7.549.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 32 (3 trang)