PLANET

1-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ Ethernet to VDSL2 Converter – 30a profile w/ G.vectoring , RJ11 , 30-watt 802.3at PoE+ PSE hiệu Planet model VC-231GP

1-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ Ethernet to VDSL2 Converter – 30a profile w/ G.vectoring , RJ11 , 30-watt 802.3at PoE+ PSE hiệu Planet model VC-231GP

1-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ Ethernet to VDSL2 Converter– 30a profile w/ G.vectoring, RJ11, 30-w..

Đơn giá chưa VAT

3.967.000 đ

1-Port 10/100/1000T Ethernet to VDSL2 Converter -30a profile w/ G.vectoring , RJ11 hiệu Planet model VC-231G

1-Port 10/100/1000T Ethernet to VDSL2 Converter -30a profile w/ G.vectoring , RJ11 hiệu Planet model VC-231G

1-Port 10/100/1000T Ethernet to VDSL2 Converter -30a profile w/G.vectoring, RJ11..

Đơn giá chưa VAT

2.484.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng sang cáp điện thoại 2 dây hiệu Planet Ethernet Over VDSL2 Converter , Router VC-201A
Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng sang cáp điện thoại 2 dây hiệu Planet Ethernet Over VDSL2 Converter , Router VC-231

Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng sang cáp điện thoại 2 dây hiệu Planet Ethernet Over VDSL2 Converter , Router VC-231

100/100 Mbps Ethernet to VDSL2 Converter - 30a profile..

Đơn giá chưa VAT

2.189.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng sang cáp điện thoại 2 dây hiệu Planet Ethernet Over VDSL2 Converter , Router VC-234

Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng sang cáp điện thoại 2 dây hiệu Planet Ethernet Over VDSL2 Converter , Router VC-234

100/100 Mbps Ethernet (4-Port LAN) to VDSL2 Bridge - 30a profile..

Đơn giá chưa VAT

2.442.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng sang cáp đồng trục hiệu Planet Ethernet over Coaxial VC-202A

Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng sang cáp đồng trục hiệu Planet Ethernet over Coaxial VC-202A

100Mbps Ethernet to Coaxial (BNC) Converter - 17a..

Đơn giá chưa VAT

1.786.000 đ

Bộ chuyển đổi Mạng Lan sang Cáp đồng trục Coaxial hiệu Planet model VC-232G

Bộ chuyển đổi Mạng Lan sang Cáp đồng trục Coaxial hiệu Planet model VC-232G

1-port 10/100/1000T Ethernet over CoaxialConverter(Downstream:200Mbps;upstream:100Mbps)..

Đơn giá chưa VAT

2.779.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 trang)