FLUKE

Dụng cụ chứng thực cáp quang CERTIFIBER PRO MULTIMODE OLTS CFP2-100-M AP

Dụng cụ chứng thực cáp quang CERTIFIBER PRO MULTIMODE OLTS CFP2-100-M AP

CERTIFIBER PRO MULTIMODE OLTS..

Đơn giá chưa VAT

271.515.000 đ

Dụng cụ chứng thực cáp quang CERTIFIBER PRO QUAD OLTS CFP2-100-Q AP

Dụng cụ chứng thực cáp quang CERTIFIBER PRO QUAD OLTS CFP2-100-Q AP

CERTIFIBER PRO QUAD OLTS..

Đơn giá chưa VAT

430.303.000 đ

Dụng cụ chứng thực cáp quang CERTIFIBER PRO SINGLEMODE OLTS CFP2-100-S AP

Dụng cụ chứng thực cáp quang CERTIFIBER PRO SINGLEMODE OLTS CFP2-100-S AP

CERTIFIBER PRO SINGLEMODE OLTS..

Đơn giá chưa VAT

346.666.000 đ

Dụng cụ chứng thực cáp quang OptiFiber Pro Multimode OTDR kit OFP2-100-M AP

Dụng cụ chứng thực cáp quang OptiFiber Pro Multimode OTDR kit OFP2-100-M AP

OptiFiber Pro Multimode OTDR kit..

Đơn giá chưa VAT

327.273.000 đ

Dụng cụ chứng thực cáp quang OptiFiber Pro Quad OTDR kit OFP2-100-Q AP

Dụng cụ chứng thực cáp quang OptiFiber Pro Quad OTDR kit OFP2-100-Q AP

OptiFiber Pro Quad OTDR kit..

Đơn giá chưa VAT

496.970.000 đ

Dụng cụ chứng thực cáp quang OptiFiber Pro Singlemode OTDR kit OFP2-100-S AP

Dụng cụ chứng thực cáp quang OptiFiber Pro Singlemode OTDR kit OFP2-100-S AP

OptiFiber Pro Singlemode OTDR kit..

Đơn giá chưa VAT

352.727.000 đ

Dụng cụ kiểm tra cáp Intellitone Pro 200 Toner/Probe Kit MT-8200-60-KIT

Dụng cụ kiểm tra cáp Intellitone Pro 200 Toner/Probe Kit MT-8200-60-KIT

Intellitone Pro 200 Toner/Probe Kit..

Đơn giá chưa VAT

6.535.000 đ

Dụng cụ kiểm tra cáp Micro Scanner 2 Professional Kit MS2-KIT

Dụng cụ kiểm tra cáp Micro Scanner 2 Professional Kit MS2-KIT

Micro Scanner 2 Professional Kit..

Đơn giá chưa VAT

28.727.000 đ

Dụng cụ kiểm tra cáp MicroScanner2 Cable Verifier MS2-100

Dụng cụ kiểm tra cáp MicroScanner2 Cable Verifier MS2-100

MicroScanner2 Cable Verifier..

Đơn giá chưa VAT

15.114.000 đ

Dụng cụ kiểm tra cáp Microscanner2 Termination Test Kit MS2-TTK

Dụng cụ kiểm tra cáp Microscanner2 Termination Test Kit MS2-TTK

Microscanner2 Termination Test Kit..

Đơn giá chưa VAT

28.727.000 đ

Dụng cụ kiểm tra cáp TS90 cable fault finder with BNC to alligator clips 26500090

Dụng cụ kiểm tra cáp TS90 cable fault finder with BNC to alligator clips 26500090

TS90 cable fault finder with BNC to alligator clips..

Đơn giá chưa VAT

5.909.000 đ

Dụng cụ kiểm tra chất lượng cáp 1 GHZ DSX Cable Analyzer DSX-5000 AP

Dụng cụ kiểm tra chất lượng cáp 1 GHZ DSX Cable Analyzer DSX-5000 AP

1 GHZ DSX Cable Analyzer..

Đơn giá chưa VAT

322.585.000 đ

Dụng cụ kiểm tra chất lượng cáp CableIQ Advanced IT Kit CIQ-KIT

Dụng cụ kiểm tra chất lượng cáp CableIQ Advanced IT Kit CIQ-KIT

CableIQ Advanced IT Kit..

Đơn giá chưa VAT

59.394.000 đ

Dụng cụ kiểm tra chất lượng cáp CableIQ Qualification Tester CIQ-100

Dụng cụ kiểm tra chất lượng cáp CableIQ Qualification Tester CIQ-100

CableIQ Qualification Tester..

Đơn giá chưa VAT

43.030.000 đ

Dụng cụ kiểm tra kết nối cáp quang Enhanced Fiber Optic Cleaning Kit  NFC-Kit-Case-E

Dụng cụ kiểm tra kết nối cáp quang Enhanced Fiber Optic Cleaning Kit  NFC-Kit-Case-E

Enhanced Fiber Optic Cleaning Kit ..

Đơn giá chưa VAT

8.582.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 32 (3 trang)