DRAKA

Bảng phân phối hạt nhân mạng Prysmian/Draka UC9500 1U Fibre Distribution Modular Panel, 4 Slot, Empty, Drawer PP9515

Bảng phân phối hạt nhân mạng Prysmian/Draka UC9500 1U Fibre Distribution Modular Panel, 4 Slot, Empty, Drawer PP9515

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 1U Fibre Distribution Modular Panel, 4 Slot, Empty, Drawer..

Đơn giá chưa VAT

2.448.000 đ

Bảng phân phối hạt nhân mạng Prysmian/Draka UC9500 1U Fibre Distribution Modular Panel, 4 Slot, Empty, Fixed PP9510

Bảng phân phối hạt nhân mạng Prysmian/Draka UC9500 1U Fibre Distribution Modular Panel, 4 Slot, Empty, Fixed PP9510

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 1U Fibre Distribution Modular Panel, 4 Slot, Empty, Fixed..

Đơn giá chưa VAT

2.355.000 đ

Bảng phân phối hạt nhân mạng Prysmian/Draka UC9500 2U Fibre Distribution Modular Panel, 8 Slot, Empty, Fixed PP9520

Bảng phân phối hạt nhân mạng Prysmian/Draka UC9500 2U Fibre Distribution Modular Panel, 8 Slot, Empty, Fixed PP9520

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 2U Fibre Distribution Modular Panel, 8 Slot, Empty, Fixed..

Đơn giá chưa VAT

4.945.000 đ

Bảng phân phối hạt nhân mạng Prysmian/Draka UC9500 4U Fibre Distribution Modular Panel, 12 Slot, Empty, Drawer PP9540

Bảng phân phối hạt nhân mạng Prysmian/Draka UC9500 4U Fibre Distribution Modular Panel, 12 Slot, Empty, Drawer PP9540

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 4U Fibre Distribution Modular Panel, 12 Slot, Empty, Drawer..

Đơn giá chưa VAT

7.393.000 đ

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 OM3 adaptors PPA9514-6LCM3

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 OM3 adaptors PPA9514-6LCM3

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 OM3 adaptors..

Đơn giá chưa VAT

447.000 đ

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 OM4 adaptors PPA9514-6LCM4

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 OM4 adaptors PPA9514-6LCM4

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 OM4 adaptors..

Đơn giá chưa VAT

447.000 đ

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 SM adaptors PPA9514-6LCSM

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 SM adaptors PPA9514-6LCSM

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 1 Slot 6-Port LC Duplex Front Panel with 6 SM adaptors..

Đơn giá chưa VAT

447.000 đ

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 OM3 adaptors PPA9511-6M3

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 OM3 adaptors PPA9511-6M3

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 OM3 adaptors..

Đơn giá chưa VAT

330.000 đ

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 OM4 adaptors PPA9511-6M4

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 OM4 adaptors PPA9511-6M4

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 OM4 adaptors..

Đơn giá chưa VAT

330.000 đ

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 SM adaptors PPA9511-6SM

Bảng quản lý cáp Prysmian/Draka UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 SM adaptors PPA9511-6SM

PRYSMIAN/DRAKA UC9500 1 Slot 6-Port SC Duplex Front Panel with 6 SM adaptors..

Đơn giá chưa VAT

330.000 đ

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 5E Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , Black HDMJTF1252BK

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 5E Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , Black HDMJTF1252BK

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

45.000 đ

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 5E Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , Black YMJBP02744

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 5E Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , Black YMJBP02744

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

45.000 đ

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 5E Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , White HDMJTF1252WH

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 5E Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , White HDMJTF1252WH

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

45.000 đ

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , Black HDMJTF1262BK

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , Black HDMJTF1262BK

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

51.000 đ

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , Black YMJBP02754

Hạt nhân mạng Prysmian/Draka High Density Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, Tooless, , Black YMJBP02754

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

51.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 31 (3 trang)