ROSENBERGER

Cáp FTP Indoor , Cat.5e , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-231-12

Cáp FTP Indoor , Cat.5e , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-231-12

Cáp FTP Indoor, Cat.5e, 4 đôi, CM PVC LAN CABLE, 23 AWG,Solid, màu xám, 305m..

Đơn giá chưa VAT

2.708.000 đ

Cáp FTP Indoor , Cat.6 , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-241-12

Cáp FTP Indoor , Cat.6 , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-241-12

Cáp FTP Indoor, Cat.6, 4 đôi, CM PVC LAN CABLE, 23 AWG,Solid, màu xám, 305m..

Đơn giá chưa VAT

3.557.000 đ

Cáp S/FTP Indoor , Cat.5e , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-331-12

Cáp S/FTP Indoor , Cat.5e , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-331-12

Cáp S/FTP Indoor, Cat.5e, 4 đôi, CM PVC LAN CABLE, 23AWG, Solid, màu xám, 305m..

Đơn giá chưa VAT

3.270.000 đ

Cáp UTP Indoor , Cat.5e , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 24 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-131-12-S

Cáp UTP Indoor , Cat.5e , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 24 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-131-12-S

Cáp UTP Indoor, Cat.5e, 4 đôi, CM PVC LAN CABLE, 24 AWG,Solid, màu xám, 305m..

Đơn giá chưa VAT

1.665.000 đ

Cáp UTP Indoor , Cat.6 , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-141-12

Cáp UTP Indoor , Cat.6 , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-141-12

Cáp UTP Indoor, Cat.6, 4 đôi, CM PVC LAN CABLE, 23 AWG,Solid, màu xám, 305m..

Đơn giá chưa VAT

2.266.000 đ

Cáp UTP Indoor , Cat.6 , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 24 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-141-12-S

Cáp UTP Indoor , Cat.6 , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 24 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-141-12-S

Cáp UTP Indoor, Cat.6, 4 đôi, CM PVC LAN CABLE, 24 AWG,Solid, màu xám, 305m..

Đơn giá chưa VAT

2.232.000 đ

Cáp UTP Indoor , CAT.6A , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-171-12

Cáp UTP Indoor , CAT.6A , 4 đôi , CM PVC LAN CABLE , 23 AWG , Solid , xám , 305m Rogenberger CP11-171-12

Cáp UTP Indoor, CAT.6A, 4 đôi, CM PVC LAN CABLE, 23 AWG,Solid, màu xám, 305m..

Đơn giá chưa VAT

4.467.000 đ

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.5e , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 1m , xám Rogenberger CP61-411-11

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.5e , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 1m , xám Rogenberger CP61-411-11

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

27.000 đ

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.5e , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 2m , xám Rogenberger CP61-411-12

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.5e , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 2m , xám Rogenberger CP61-411-12

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

40.000 đ

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.5e , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 3m , xám Rogenberger CP61-411-13

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.5e , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 3m , xám Rogenberger CP61-411-13

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

52.000 đ

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.6 , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 1m , xám Rogenberger CP61-421-11

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.6 , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 1m , xám Rogenberger CP61-421-11

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

52.000 đ

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.6 , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 2m , xám Rogenberger CP61-421-12

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.6 , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 2m , xám Rogenberger CP61-421-12

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

69.000 đ

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.6 , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 3m , xám Rogenberger CP61-421-13

Dây nhẩy đồng , UTP , Cat.6 , RJ45-RJ45 , 4 cặp sợi , CM , 3m , xám Rogenberger CP61-421-13

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

87.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 trang)