DRAKA

Cáp quang MT Series 24 cores, 50um OM3, Aqua Sheath Draka MT024M3

Cáp quang MT Series 24 cores, 50um OM3, Aqua Sheath Draka MT024M3

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

177.000 đ

Cáp quang MT Series 24 cores, G652D 9um, Yellow Sheath Draka MT024SM

Cáp quang MT Series 24 cores, G652D 9um, Yellow Sheath Draka MT024SM

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

86.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 12 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT012M3

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 12 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT012M3

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

52.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 12 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT012M4

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 12 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT012M4

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

96.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 2 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT002M3

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 2 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT002M3

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

17.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 2 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT002M4

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 2 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT002M4

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

25.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 4 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT004M3

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 4 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT004M3

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

24.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 4 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT004M4

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 4 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT004M4

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

38.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 6 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT006M3

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 6 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT006M3

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

30.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 6 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT006M4

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 6 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT006M4

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

52.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 8 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT008M3

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 8 cores, 50um OM3, Aqua Sheath MT008M3

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

38.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 8 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT008M4

Cáp quang Prysmian/Draka MT Series 8 cores, 50um OM4, Aqua Sheath MT008M4

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

67.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka UGM Series 12 cores, G652D 9um, Black Sheath UGM012SM

Cáp quang Prysmian/Draka UGM Series 12 cores, G652D 9um, Black Sheath UGM012SM

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

25.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka UGM Series 2 cores, G652D 9um, Black Sheath UGM002SM

Cáp quang Prysmian/Draka UGM Series 2 cores, G652D 9um, Black Sheath UGM002SM

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

18.000 đ

Cáp quang Prysmian/Draka UGM Series 4 cores, G652D 9um, Black Sheath UGM004SM

Cáp quang Prysmian/Draka UGM Series 4 cores, G652D 9um, Black Sheath UGM004SM

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

20.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 73 (5 trang)