Changyue

Cáp quang luồn ống trong nhà 12 sợi, đơn mode, có ERP, lõi vàng 2.0mm Changyue GJBFJH-SM-12B6a1

Cáp quang luồn ống trong nhà 12 sợi, đơn mode, có ERP, lõi vàng 2.0mm Changyue GJBFJH-SM-12B6a1

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

19.000 đ

Cáp quang luồn ống trong nhà 2 sợi, đơn mode, ngoài trời, lõi 0.9mm, có Armored ( lớp thép ) Changyue GJFJKZH-2B6a1 ( Armored )

Cáp quang luồn ống trong nhà 2 sợi, đơn mode, ngoài trời, lõi 0.9mm, có Armored ( lớp thép ) Changyue GJFJKZH-2B6a1 ( Armored )

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

10.000 đ

Cáp quang luồn ống trong nhà 2 sợi, đơn mode, ngoài trời, lõi vàng 2.0mm Changyue GYFJH-SM-2C

Cáp quang luồn ống trong nhà 2 sợi, đơn mode, ngoài trời, lõi vàng 2.0mm Changyue GYFJH-SM-2C

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

7.000 đ

Cáp quang luồn ống trong nhà 4 sợi, đa mode OM3 Changyue GJBFJH-MM-4A1a

Cáp quang luồn ống trong nhà 4 sợi, đa mode OM3 Changyue GJBFJH-MM-4A1a

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

13.000 đ

Cáp quang luồn ống trong nhà 4 sợi, đơn mode, có ERP, lõi vàng 2.0mm Changyue GJBFJH-SM-4B6a1

Cáp quang luồn ống trong nhà 4 sợi, đơn mode, có ERP, lõi vàng 2.0mm Changyue GJBFJH-SM-4B6a1

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

8.000 đ

Cáp quang luồn ống trong nhà 8 sợi, đơn mode, có ERP, lõi vàng 2.0mm Changyue GJBFJH-SM-8B6a1

Cáp quang luồn ống trong nhà 8 sợi, đơn mode, có ERP, lõi vàng 2.0mm Changyue GJBFJH-SM-8B6a1

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

14.000 đ

Cáp quang luồn trong nhà ống 12 sợi, đa mode OM3 Changyue GJBFJH-MM-12A1a

Cáp quang luồn trong nhà ống 12 sợi, đa mode OM3 Changyue GJBFJH-MM-12A1a

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

31.000 đ

Cáp quang luồn trong nhà ống 6 sợi, đa mode OM3 Changyue GJBFJH-MM-6A1a

Cáp quang luồn trong nhà ống 6 sợi, đa mode OM3 Changyue GJBFJH-MM-6A1a

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

17.000 đ

Cáp quang luồn trong nhà ống 8 sợi, đa mode OM3 Changyue GJBFJH-MM-8A1a

Cáp quang luồn trong nhà ống 8 sợi, đa mode OM3 Changyue GJBFJH-MM-8A1a

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

22.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)