SUNBEAM

Máy chấm công Sunbeam model J130

Máy chấm công Sunbeam model J130

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

3,322,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J182

Máy chấm công Sunbeam model J182

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 300.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

4,983,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J186

Máy chấm công Sunbeam model J186

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

4,983,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J188

Máy chấm công Sunbeam model J188

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 100.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

2,254,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J190

Máy chấm công Sunbeam model J190

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

4,153,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J247

Máy chấm công Sunbeam model J247

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 150.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

2,077,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J247C

Máy chấm công Sunbeam model J247C

Số dấu vân tay thực: 3.000 dấu vân tay.Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay.Bộ nhớ: 150.000 lần ..

Đơn giá chưa VAT

2,200,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J300

Máy chấm công Sunbeam model J300

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 100.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

2,729,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J365

Máy chấm công Sunbeam model J365

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 150.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

1,898,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J366

Máy chấm công Sunbeam model J366

- Tích hợp WIFI- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 150.000 lần chấm công- Giao t..

Đơn giá chưa VAT

2,848,000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J628

Máy chấm công Sunbeam model J628

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm côn..

Đơn giá chưa VAT

2,373,000 đ

Máy chấm công vân tay & kiểm soát cửa  model J28

Máy chấm công vân tay & kiểm soát cửa model J28

- Số dấu vân tay thực: 3.000 dấu vân tay- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 d..

Đơn giá chưa VAT

3,678,000 đ

Máy chấm công vân tay & kiểm soát cửa  model J911

Máy chấm công vân tay & kiểm soát cửa model J911

- Số dấu vân tay thực: 3.000 dấu vân tay- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.0..

Đơn giá chưa VAT

3,441,000 đ

Đầu đọc vân tay Sunbeam model U1000

Đầu đọc vân tay Sunbeam model U1000

- Đầu đọc vân tay 1000 dấu + SDK kèm theo- Hỗ trợ Win XP, Win7,Win8, 32/64 bit- Kết nối với máy tính..

Đơn giá chưa VAT

1,128,000 đ

Đầu đọc vân tay Sunbeam model U3000

Đầu đọc vân tay Sunbeam model U3000

- Đầu đọc vân tay 3000 dấu + SDK kèm theo- Hỗ trợ Win XP, Win7,Win8, 32/64 bit- Kết nối với máy tính..

Đơn giá chưa VAT

1,661,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)