SUNBEAM

Máy chấm công Sunbeam model J130

Máy chấm công Sunbeam model J130

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

3.986.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J182

Máy chấm công Sunbeam model J182

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 300.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

5.980.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J186

Máy chấm công Sunbeam model J186

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

5.980.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J188

Máy chấm công Sunbeam model J188

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 100.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

2.705.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J190

Máy chấm công Sunbeam model J190

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

4.984.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J247

Máy chấm công Sunbeam model J247

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 150.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

2.492.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J247C

Máy chấm công Sunbeam model J247C

Số dấu vân tay thực: 3.000 dấu vân tay.Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay.Bộ nhớ: 150.000 lần ..

Đơn giá chưa VAT

2.640.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J300

Máy chấm công Sunbeam model J300

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 100.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

3.275.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J365

Máy chấm công Sunbeam model J365

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 150.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

2.278.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J366

Máy chấm công Sunbeam model J366

- Tích hợp WIFI- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 150.000 lần chấm công- Giao tiếp ..

Đơn giá chưa VAT

3.418.000 đ

Máy chấm công Sunbeam model J628

Máy chấm công Sunbeam model J628

- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 lần chấm công-..

Đơn giá chưa VAT

2.848.000 đ

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa model J28

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa model J28

- Số dấu vân tay thực: 3.000 dấu vân tay- Vân tay + Thẻ + Password- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu..

Đơn giá chưa VAT

4.414.000 đ

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa model J911

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa model J911

- Số dấu vân tay thực: 3.000 dấu vân tay- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ: 200.000 ..

Đơn giá chưa VAT

4.129.000 đ

Đầu đọc vân tay Sunbeam model U1000

Đầu đọc vân tay Sunbeam model U1000

- Đầu đọc vân tay 1000 dấu + SDK kèm theo- Hỗ trợ Win XP, Win7,Win8, 32/64 bit- Kết nối với máy tính..

Đơn giá chưa VAT

1.354.000 đ

Đầu đọc vân tay Sunbeam model U3000

Đầu đọc vân tay Sunbeam model U3000

- Đầu đọc vân tay 3000 dấu + SDK kèm theo- Hỗ trợ Win XP, Win7,Win8, 32/64 bit- Kết nối với máy tính..

Đơn giá chưa VAT

1.993.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)