HONEYWELL

 Mercury 8-Port Multiplexer Honeywell model PWM5MUX8

Mercury 8-Port Multiplexer Honeywell model PWM5MUX8

MERCURY 8-PORT MULTIPLEXER..

Đơn giá chưa VAT

37.730.000 đ

 Pw6000 Input Module Honeywell model PW6K1IN

Pw6000 Input Module Honeywell model PW6K1IN

PW6000 INPUT MODULE..

Đơn giá chưa VAT

15.870.000 đ

 Pw6000 Output Module Honeywell model PW6K1OUT

Pw6000 Output Module Honeywell model PW6K1OUT

PW6000 OUTPUT MODULE..

Đơn giá chưa VAT

22.910.000 đ

 Rs232 To Lan Converter (10/100) Honeywell model LANSRLU1

Rs232 To Lan Converter (10/100) Honeywell model LANSRLU1

RS232 TO LAN CONVERTER (10/100)..

Đơn giá chưa VAT

33.850.000 đ

 Series 8-Port Multiplexer Honeywell model PW5K1MX8

Series 8-Port Multiplexer Honeywell model PW5K1MX8

Series 8-Port Multiplexer..

Đơn giá chưa VAT

55.670.000 đ

1200 Lb. Điều Chỉnh Gắn Khóa Điện Từ L Khung Honeywell model HL-A2012L

1200 Lb. Điều Chỉnh Gắn Khóa Điện Từ L Khung Honeywell model HL-A2012L

1200 lb. Điều chỉnh gắn khóa điện từ L khungThích hợp cho khóa cửa bên ngoài với khung cửa hẹp (dưới..

Đơn giá chưa VAT

690.000 đ

4 Port Usb Hub External Powered Hub Honeywell model LWVMSHUB

4 Port Usb Hub External Powered Hub Honeywell model LWVMSHUB

4 Port USB Hub External Powered Hub..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Access S/Ware Front Desk Add Lobbyworks Honeywell model LWUPGFRD

Access S/Ware Front Desk Add Lobbyworks Honeywell model LWUPGFRD

ACCESS S/WARE FRONT DESK ADD LOBBYWORKS..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Assy , 30vdc Suppressor , Wire Leads Honeywell model S-4

Assy , 30vdc Suppressor , Wire Leads Honeywell model S-4

ASSY, 30VDC SUPPRESSOR, WIRE LEADS..

Đơn giá chưa VAT

770.000 đ

Badging H/Ware L/Works Omni-Dir Bar Honeywell model LWVMSOBS

Badging H/Ware L/Works Omni-Dir Bar Honeywell model LWVMSOBS

BADGING H/WARE L/WORKS OMNI-DIR BAR..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bản quyền phần mềm 1 Wireless Reader License Honeywell model PWWRDR

Bản quyền phần mềm 1 Wireless Reader License Honeywell model PWWRDR

1 Wireless Reader license..

Đơn giá chưa VAT

1.060.000 đ

Bản quyền phần mềm Admin Fee For License Transfer Honeywell model PWADMIN

Bản quyền phần mềm Admin Fee For License Transfer Honeywell model PWADMIN

ADMIN FEE FOR LICENSE TRANSFER..

Đơn giá chưa VAT

20.550.000 đ

Bản quyền phần mềm Hsdk License Over 256 Doors - Redundant Honeywell model PWHSDK256E-R

Bản quyền phần mềm Hsdk License Over 256 Doors - Redundant Honeywell model PWHSDK256E-R

HSDK LICENSE OVER 256 DOORS - REDUNDANT..

Đơn giá chưa VAT

366.230.000 đ

Bản quyền phần mềm Hsdk License Over 256 Doors Honeywell model PWHSDK256E

Bản quyền phần mềm Hsdk License Over 256 Doors Honeywell model PWHSDK256E

HSDK LICENSE OVER 256 DOORS..

Đơn giá chưa VAT

737.060.000 đ

Bản quyền phần mềm Hsdk License Up To 256 Doors - Redundant Honeywell model PWHSDK256-R

Bản quyền phần mềm Hsdk License Up To 256 Doors - Redundant Honeywell model PWHSDK256-R

HSDK License up to 256 Doors - Redundant..

Đơn giá chưa VAT

222.030.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 236 (16 trang)