KBVISION

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-ICRO1

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-ICRO1

Đọc và cài đặt thẻ từ . Hỗ trợ nhiều loại thẻ...

Đơn giá chưa VAT

1.489.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL01HG

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL01HG

Mở khóa bằng thẻ từBáo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Hỗ trợ nhiều thẻ từ...

Đơn giá chưa VAT

1.960.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL01HS

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL01HS

Mở khóa bằng thẻ từBáo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Hỗ trợ nhiều thẻ từ...

Đơn giá chưa VAT

1.960.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL02HG

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL02HG

Mở khóa bằng thẻ từBáo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Hỗ trợ nhiều thẻ từ.Thiết kế sa..

Đơn giá chưa VAT

2.744.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL02HS

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL02HS

Mở khóa bằng thẻ từBáo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Hỗ trợ nhiều thẻ từThiết kế san..

Đơn giá chưa VAT

2.744.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL03HG

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL03HG

Mở khóa bằng thẻ từBáo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Hỗ trợ nhiều thẻ từ.Thiết kế sa..

Đơn giá chưa VAT

3.057.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL03HS

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SL03HS

Mở khóa bằng thẻ từBáo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Hỗ trợ nhiều thẻ từThiết kế san..

Đơn giá chưa VAT

3.057.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SLTO1

Khóa Thông Minh Cho Khách Sạn KBVision KB-SLTO1

Cài đặt số khóa.Giám sát bằng các biểu tượng khóa...

Đơn giá chưa VAT

5.409.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL01FK

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL01FK

3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở cửaTự động khó..

Đơn giá chưa VAT

5.409.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL01FR

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL01FR

3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở cửaTự động khó..

Đơn giá chưa VAT

5.409.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL01FS

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL01FS

3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở cửaTự động khó..

Đơn giá chưa VAT

5.409.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL02FK

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL02FK

4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở cửaTự đ..

Đơn giá chưa VAT

9.328.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL02FR

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL02FR

4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở cửaTự đ..

Đơn giá chưa VAT

9.328.000 đ

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL02FS

Khóa Thông Minh Cho Nhà Riêng KBVision KB-SL02FS

4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở cửaTự đ..

Đơn giá chưa VAT

9.328.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)