Digital Podium

Bục giảng thông minh Digital Podium
PK-190D (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190D (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 19-inch bề ..

Đơn giá chưa VAT

182,553,000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium
PK-190SN (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190SN (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 19-inch bề ..

Đơn giá chưa VAT

211,375,000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium
PK-190SR (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190SR (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 19-inch (16..

Đơn giá chưa VAT

183,690,000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium
PK-190ST (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190ST (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 19-inch bề ..

Đơn giá chưa VAT

194,366,000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium
PK-220D (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220D (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 22-inch bề ..

Đơn giá chưa VAT

190,928,000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium
PK-220Q (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220Q (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 22-inch (16..

Đơn giá chưa VAT

165,828,000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium
PK-220SR (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220SR (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 22-inch (16..

Đơn giá chưa VAT

196,124,000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium
PK-220SU (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220SU (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân- Màn hình máy tính: 22-inch bề ngang (màn hình T..

Đơn giá chưa VAT

20,318,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)