Digital Podium

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190D (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190D (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 19-inch bề ..

Đơn giá chưa VAT

182.553.000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190SN (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190SN (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 19-inch bề ..

Đơn giá chưa VAT

211.375.000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190SR (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190SR (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 19-inch (16..

Đơn giá chưa VAT

183.690.000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190ST (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-190ST (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 19-inch bề ..

Đơn giá chưa VAT

194.366.000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220D (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220D (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 22-inch bề ..

Đơn giá chưa VAT

190.928.000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220Q (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220Q (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 22-inch (16..

Đơn giá chưa VAT

165.828.000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220SR (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220SR (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân và phần trên bục- Màn hình máy tính: 22-inch (16..

Đơn giá chưa VAT

196.124.000 đ

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220SU (KOREA)

Bục giảng thông minh Digital Podium PK-220SU (KOREA)

- Cấu tạo bục phát biểu đa năng: kim loại phần thân- Màn hình máy tính: 22-inch bề ngang (màn hình T..

Đơn giá chưa VAT

20.318.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)