PANASONIC

Màn hình chuyên dụng 43 inch Panasonic TH-43EQ1

Màn hình chuyên dụng 43 inch Panasonic TH-43EQ1

Màn hình chuyên dụng 43 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : VA / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 2160..

Đơn giá chưa VAT

26.986.000 đ

Màn hình chuyên dụng 50 inch Panasonic TH-50EQ1

Màn hình chuyên dụng 50 inch Panasonic TH-50EQ1

Màn hình chuyên dụng 50 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : VA / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 2160..

Đơn giá chưa VAT

31.879.000 đ

Màn hình chuyên dụng 55 inch Panasonic TH-55EQ1

Màn hình chuyên dụng 55 inch Panasonic TH-55EQ1

Màn hình chuyên dụng 55 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : VA / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 2160..

Đơn giá chưa VAT

45.361.000 đ

Màn hình chuyên dụng 65 inch Panasonic TH-65EQ1

Màn hình chuyên dụng 65 inch Panasonic TH-65EQ1

Màn hình chuyên dụng 65 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : VA / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 2160..

Đơn giá chưa VAT

73.758.000 đ

Màn hình chuyên dụng 75 inch Panasonic TH-75EQ1

Màn hình chuyên dụng 75 inch Panasonic TH-75EQ1

Màn hình chuyên dụng 75 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : IPS / E-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

133.509.000 đ

Màn hình chuyên dụng 86 inch Panasonic TH-86EQ1

Màn hình chuyên dụng 86 inch Panasonic TH-86EQ1

Màn hình chuyên dụng 86 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : IPS / E-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

206.031.000 đ

Màn hình chuyên dụng 86 inch Panasonic TH-86SQ1

Màn hình chuyên dụng 86 inch Panasonic TH-86SQ1

Màn hình chuyên dụng 86 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : IPS / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

235.458.000 đ

Màn hình chuyên dụng 98 inch Panasonic TH-98SQ1

Màn hình chuyên dụng 98 inch Panasonic TH-98SQ1

Màn hình chuyên dụng 98 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : IPS / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

431.704.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)