PANASONIC

Màn hình chuyên dụng 43 inch Panasonic TH-43EQ1

Màn hình chuyên dụng 43 inch Panasonic TH-43EQ1

Màn hình chuyên dụng 43 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : VA / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 2160..

Đơn giá chưa VAT

26.200.000 đ

Màn hình chuyên dụng 50 inch Panasonic TH-50EQ1

Màn hình chuyên dụng 50 inch Panasonic TH-50EQ1

Màn hình chuyên dụng 50 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : VA / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 2160..

Đơn giá chưa VAT

30.950.000 đ

Màn hình chuyên dụng 55 inch Panasonic TH-55EQ1

Màn hình chuyên dụng 55 inch Panasonic TH-55EQ1

Màn hình chuyên dụng 55 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : VA / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 2160..

Đơn giá chưa VAT

44.040.000 đ

Màn hình chuyên dụng 65 inch Panasonic TH-65EQ1

Màn hình chuyên dụng 65 inch Panasonic TH-65EQ1

Màn hình chuyên dụng 65 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : VA / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 2160..

Đơn giá chưa VAT

71.610.000 đ

Màn hình chuyên dụng 75 inch Panasonic TH-75EQ1

Màn hình chuyên dụng 75 inch Panasonic TH-75EQ1

Màn hình chuyên dụng 75 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : IPS / E-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

129.620.000 đ

Màn hình chuyên dụng 86 inch Panasonic TH-86EQ1

Màn hình chuyên dụng 86 inch Panasonic TH-86EQ1

Màn hình chuyên dụng 86 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : IPS / E-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

200.030.000 đ

Màn hình chuyên dụng 86 inch Panasonic TH-86SQ1

Màn hình chuyên dụng 86 inch Panasonic TH-86SQ1

Màn hình chuyên dụng 86 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : IPS / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

228.600.000 đ

Màn hình chuyên dụng 98 inch Panasonic TH-98SQ1

Màn hình chuyên dụng 98 inch Panasonic TH-98SQ1

Màn hình chuyên dụng 98 inch. Tỉ lệ : 16 : 9Loại màn hình : IPS / D-LEDĐộ phân giải : 4K (3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

419.130.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)