MAXHUB

Màn hình cảm ứng 55'' Maxhub S55FA

Màn hình cảm ứng 55'' Maxhub S55FA

MAXHUB X3 Interactive Flat Panel:- HĐH Android 7.0, RAM 2GB / ROM 32GB.- 6 Micro (bắt được 6m), triệ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Màn hình cảm ứng 65'' Maxhub S65FA

Màn hình cảm ứng 65'' Maxhub S65FA

MAXHUB X3 Interactive Flat Panel:- HĐH Android 7.0, RAM 2GB / ROM 32GB.- 6 Micro (bắt được 6m), triệ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Màn hình cảm ứng 75'' Maxhub S75FA

Màn hình cảm ứng 75'' Maxhub S75FA

MAXHUB X3 Interactive Flat Panel:- HĐH Android 7.0, RAM 2GB / ROM 32GB.- 6 Micro (bắt được 6m), triệ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Màn hình cảm ứng 86'' Maxhub S86FA

Màn hình cảm ứng 86'' Maxhub S86FA

MAXHUB X3 Interactive Flat Panel:- HĐH Android 7.0, RAM 2GB / ROM 32GB.- 6 Micro (bắt được 6m), triệ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Màn hình cảm ứng 98'' Maxhub S98FA

Màn hình cảm ứng 98'' Maxhub S98FA

MAXHUB X3 Interactive Flat Panel:- HĐH Android 7.0, RAM 2GB / ROM 32GB.- 6 Micro (bắt được 6m), triệ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 trang)