PANASONIC

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE10

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE10

Zoom Lens (1.3-1.7:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

119,050,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE20

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE20

Zoom Lens (1.7-2.4:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

89,410,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE30

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE30

Zoom Lens (2.4-4.7:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

89,410,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE40

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE40

Zoom Lens (5.0-8.0:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

119,050,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE50

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE50

Fixed focus lens (0.8 : 1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

178,810,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE6

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE6

Short Throw Zoom Lens (0.9-1.1:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

196,810,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE8

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE8

Long throw zoom lens (8.0-15.0 :1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

308,410,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE95

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE95

Ultra Short Throw lens (0.36:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

486,010,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE030

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE030

Ultra Short Throw Lens 0.38:1..

Đơn giá chưa VAT

127,810,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE055

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE055

Fixed Short Throw Lens 0.8:1..

Đơn giá chưa VAT

73,090,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE060

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE060

Short Throw Zoom Lens 0.6-0.8:1..

Đơn giá chưa VAT

85,090,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE085

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE085

Short Throw Zoom Lens 0.8-1.0:1..

Đơn giá chưa VAT

85,090,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE105

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE105

Short Throw Zoom Lens 1.0-1.3:1..

Đơn giá chưa VAT

85,090,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE150

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE150

Short-Mid Throw Zoom Lens 1.3-2.0:1..

Đơn giá chưa VAT

60,250,000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE250

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE250

Middle Throw Zoom Lens 2.4-3.8:1..

Đơn giá chưa VAT

60,250,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 22 (2 trang)