PANASONIC

Fish Eye Lens with Stepping Motor Panasonic ET-D3LEF70

Fish Eye Lens with Stepping Motor Panasonic ET-D3LEF70

Fish Eye Lens with Stepping Motor..

Đơn giá chưa VAT

602.980.700 đ

Fixed focus lens (0.7 1) for 3Chip DLP Projectors Panasonic ET-D3LEW50

Fixed focus lens (0.7 1) for 3Chip DLP Projectors Panasonic ET-D3LEW50

Fixed focus lens (0.7 : 1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

123.699.700 đ

Long throw zoom lens (7.3-13.8 1) for 3Chip DLP Projectors with Stepping Motor - RQ32 / RZ31 / RZ21 Panasonic ET-D3LET80

Long throw zoom lens (7.3-13.8 1) for 3Chip DLP Projectors with Stepping Motor - RQ32 / RZ31 / RZ21 Panasonic ET-D3LET80

Long throw zoom lens (7.3-13.8 :1) for 3Chip DLP Projectors with Stepping Motor - RQ32 / RZ31 / RZ21..

Đơn giá chưa VAT

215.804.600 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE10

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE10

Zoom Lens (1.3-1.7:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

119.050.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE20

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE20

Zoom Lens (1.7-2.4:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

89.410.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE30

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE30

Zoom Lens (2.4-4.7:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

89.410.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE40

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE40

Zoom Lens (5.0-8.0:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

119.050.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE50

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE50

Fixed focus lens (0.8 : 1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

178.810.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE6

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE6

Short Throw Zoom Lens (0.9-1.1:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

196.810.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE8

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE8

Long throw zoom lens (8.0-15.0 :1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

308.410.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE95

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-D75LE95

Ultra Short Throw lens (0.36:1) for 3Chip DLP Projectors..

Đơn giá chưa VAT

486.010.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE030

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE030

Ultra Short Throw Lens 0.38:1..

Đơn giá chưa VAT

127.810.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE055

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE055

Fixed Short Throw Lens 0.8:1..

Đơn giá chưa VAT

73.090.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE060

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE060

Short Throw Zoom Lens 0.6-0.8:1..

Đơn giá chưa VAT

85.090.000 đ

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE085

Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE085

Short Throw Zoom Lens 0.8-1.0:1..

Đơn giá chưa VAT

85.090.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 37 (3 trang)