EPSON

Máy chiếu Epson EB-1460Ui

Máy chiếu Epson EB-1460Ui

* Cường độ sáng trắng: 4,400 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,400 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-1470Ui

Máy chiếu Epson EB-1470Ui

Công Nghệ Laser* Cường độ sáng trắng: 4,000 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,000 Ansi Lumens* Độ p..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-530

Máy chiếu Epson EB-530

* Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 3,200 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

17,200,000 đ

Máy chiếu Epson EB-535W

Máy chiếu Epson EB-535W

* Cường độ sáng trắng: 3,400 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 3,400 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

18,800,000 đ

Máy chiếu Epson EB-536Wi

Máy chiếu Epson EB-536Wi

* Cường độ sáng trắng: 3,400 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 3,400 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

23,800,000 đ

Máy chiếu Epson EB-5510

Máy chiếu Epson EB-5510

* Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-5530U

Máy chiếu Epson EB-5530U

* Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-685W

Máy chiếu Epson EB-685W

* Cường độ sáng trắng: 3,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 3,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

24,500,000 đ

Máy chiếu Epson EB-695Wi

Máy chiếu Epson EB-695Wi

* Cường độ sáng trắng: 3,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 3,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

44,500,000 đ

Máy chiếu Epson EB-696Ui

Máy chiếu Epson EB-696Ui

* Cường độ sáng trắng: 3,800 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 3,800 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-700U

Máy chiếu Epson EB-700U

Công nghệ Laser* Cường độ sáng trắng: 4,000 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,000 Ansi Lumens* Độ p..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-G7000W

Máy chiếu Epson EB-G7000W

* Cường độ sáng trắng: 6,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 6,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-G7100

Máy chiếu Epson EB-G7100

* Cường độ sáng trắng: 6,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 6,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-G7200W

Máy chiếu Epson EB-G7200W

* Cường độ sáng trắng: 7,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 7,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-G7400UNL

Máy chiếu Epson EB-G7400UNL

* Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 63 (5 trang)