EPSON

Máy chiếu Epson EB-1460Ui

Máy chiếu Epson EB-1460Ui

* Cường độ sáng trắng: 4,400 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,400 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-1470Ui

Máy chiếu Epson EB-1470Ui

Công Nghệ Laser* Cường độ sáng trắng: 4,000 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,000 Ansi Lumens* Độ p..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-1515S

Máy chiếu Epson EB-1515S

Công Nghệ Laser.* Cường độ sáng trắng: 12,000 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 12,000 Ansi Lumens* Đ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-1715S

Máy chiếu Epson EB-1715S

Công Nghệ Laser.* Cường độ sáng trắng: 15,000 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 15,000 Ansi Lumens* Đ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-1755UNL

Máy chiếu Epson EB-1755UNL

Công Nghệ Laser.* Cường độ sáng trắng: 15,000 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 15,000 Ansi Lumens* Đ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-1781W

Máy chiếu Epson EB-1781W

* Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 3,200 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

23.400.000 đ

Máy chiếu Epson EB-1795F (Wifi tích hợp sẵn)

Máy chiếu Epson EB-1795F (Wifi tích hợp sẵn)

* Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 3,200 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-2042

Máy chiếu Epson EB-2042

* Cường độ sáng trắng: 4,400 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,400 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

17.600.000 đ

Máy chiếu Epson EB-2055

Máy chiếu Epson EB-2055

* Cường độ sáng trắng: 5,000 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 5,000 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

21.500.000 đ

Máy chiếu Epson EB-2065

Máy chiếu Epson EB-2065

* Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

24.500.000 đ

Máy chiếu Epson EB-2142W

Máy chiếu Epson EB-2142W

* Cường độ sáng trắng: 4,200 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,200 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-2155W

Máy chiếu Epson EB-2155W

* Cường độ sáng trắng: 5,000 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 5,000 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

24.500.000 đ

Máy chiếu Epson EB-2165W

Máy chiếu Epson EB-2165W

* Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

27.500.000 đ

Máy chiếu Epson EB-2245U

Máy chiếu Epson EB-2245U

* Cường độ sáng trắng: 4,200 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,200 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Epson EB-2247U

Máy chiếu Epson EB-2247U

* Cường độ sáng trắng: 4,200 Ansi Lumens* Cường độ sáng màu : 4,200 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: ..

Đơn giá chưa VAT

23.000.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 63 (5 trang)