BOXLIGHT

Máy chiếu Boxlight ANW365

Máy chiếu Boxlight ANW365

- Model: Boxlight ANW365- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng:..

Đơn giá chưa VAT

19,853,000 đ

Máy chiếu Boxlight ANWU405

Máy chiếu Boxlight ANWU405

- Model: Boxlight ANWU405- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng..

Đơn giá chưa VAT

27,634,000 đ

Máy chiếu Boxlight ANX300

Máy chiếu Boxlight ANX300

- Model: Boxlight ANX300- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng:..

Đơn giá chưa VAT

13,339,000 đ

Máy chiếu Boxlight ANX350

Máy chiếu Boxlight ANX350

- Model: Boxlight ANX350- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng:..

Đơn giá chưa VAT

14,476,000 đ

Máy chiếu Boxlight ANX355

Máy chiếu Boxlight ANX355

- Model: Boxlight ANX350- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng:..

Đơn giá chưa VAT

17,449,000 đ

Máy chiếu Boxlight ANX425

Máy chiếu Boxlight ANX425

- Model: Boxlight ANX425- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng:..

Đơn giá chưa VAT

18,586,000 đ

Máy chiếu Boxlight KTW500

Máy chiếu Boxlight KTW500

- Model: Boxlight KTW500- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng:..

Đơn giá chưa VAT

32,830,000 đ

Máy chiếu Boxlight KTWU500

Máy chiếu Boxlight KTWU500

- Model: Boxlight KTWU500- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chiếu Boxlight KTX550

Máy chiếu Boxlight KTX550

- Model: Boxlight KTX550- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng:..

Đơn giá chưa VAT

31,227,000 đ

Máy chiếu Boxlight S67U

Máy chiếu Boxlight S67U

- Model: Boxlight S67U- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng: 7..

Đơn giá chưa VAT

146,776,000 đ

Máy chiếu Boxlight S67W

Máy chiếu Boxlight S67W

- Model: Boxlight S67W- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng: 7..

Đơn giá chưa VAT

102,573,000 đ

Máy chiếu Boxlight S68X

Máy chiếu Boxlight S68X

- Model: Boxlight S68X- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sáng: 8..

Đơn giá chưa VAT

107,691,000 đ

Máy chiếu gần Boxlight ANW335ST

Máy chiếu gần Boxlight ANW335ST

- Model: Boxlight ANW335ST- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sán..

Đơn giá chưa VAT

22,438,000 đ

Máy chiếu gần Boxlight ANX335ST

Máy chiếu gần Boxlight ANX335ST

- Model: Boxlight ANX335ST- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sán..

Đơn giá chưa VAT

21,249,000 đ

Máy chiếu gần Boxlight ANX375ST

Máy chiếu gần Boxlight ANX375ST

- Model: Boxlight ANX375ST- Hãng sản xuất: Boxlight (Mỹ)- MADE IN TAIWAN-Thông số kỹ thuật: - Độ sán..

Đơn giá chưa VAT

22,464,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)