FOTEK

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-M1

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-M1

Met 10-30 VDC NPN/PNP..

Đơn giá chưa VAT

1.018.000 đ

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-M2

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-M2

Decimet 10-30 VDC NPN/PNP..

Đơn giá chưa VAT

1.018.000 đ

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-M3

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-M3

Centimet 10-30 VDC NPN/PNP..

Đơn giá chưa VAT

1.018.000 đ

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-M4T

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-M4T

Milimet 10-30 VDC NPN/PNP..

Đơn giá chưa VAT

1.121.000 đ

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-Y2T

Wheel Type Length Encoder - Bánh Xe Đo Chiều Dài Fotek WE-Y2T

Yard 10-30 VDC NPN/PNP..

Đơn giá chưa VAT

1.073.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 trang)